Ilmansaasteet entistä vakavampi sydänsairauksien vaaratekijä

Ilmansaasteiden aiheuttama lisäkuolleisuus on Euroopassa jo suurempi kuin tupakoinnin.

Ilmansaasteet aiheuttavat Euroopassa vuosittain 790 000 ennenaikaista kuolemaa, joista yli puolet on sydänperäisiä. Saksalaistutkijoiden julkaisemien laskelmien perusteella ilmansaasteet laskevat eurooppalaisten keski-ikää keskimäärin 2,2 vuotta. Kuolleisuusriski kasvaa ulkoilman pienhiukkaspitoisuuden mukaan. Se on suurin Keski-Euroopassa, mutta näkyy jo Pohjoismaissakin.

Uusien laskelmien mukaan ilmansaasteiden aiheuttama lisäkuolleisuus on Euroopassa jo suurempi kuin tupakoinnin.

Lontoon savusumun arveltiin ­aiheuttaneen talvella 1952 noin 12 000 kuolemaa. Jatkuva ulkoilman pienimuotoinen pienhiukkaskuormitus on kasvava sydän- ja keuhkosairauk­sien vaara­tekijä, jonka vaikutukset ilmenevät hitaammin mutta ovat aikaisempia arvioita suuremmat.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmansaasteet lisäävät merkittävästi sydänsairauksien ja sydäntapahtumien vaaraa. Erityisen vaarallisia ovat ulko­ilman pienhiukkaset, ja ne näyttävät lisäävän myös diabeteksen ilmaantumista ja nostavat veren­painetta.

Lähde: Lelieveld J, Klingmyller K, Pozzer A ym. Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio functions. Eur Heart J 2019;40:1590–6.

Kirjoittaja
Juhani Airaksinen

Kuva
Adobe / AOP

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 34/2019.