Ilmaston lämpeneminen lisäsi sydäninfarktin vaaraa

Diabetes ja maaseudulla asuminen lisäsivät kuumuuteen liittyvää sydänriskiä, havaittiin saksalaistutkimuksessa.

Saksalaistutkimuksen perusteella ilmaston lämpeneminen on jo lisännyt kuumien päivien aikana ilmaantuvia sydäninfarkteja. Augsburgissa kerättiin 28 vuoden aikana tiedot yhteensä yli 27 000 ­sydäninfarktista tai sydänperäisestä kuolemasta ja tietoja verrattiin päivän säätilaan.

Monimutkaisten tilasto­mallien avulla ajanjakson loppu­puoliskolla havaittiin merkitsevä lisäys lämpiminä päivinä ilmaantuvissa sydäninfarkteissa. Sen sijaan kylmiin päiviin liittyvä tilastollinen lisäriski ei pienentynyt merkittävästi. Diabetes, hyperlipidemia ja maaseudulla asuminen lisäsivät kuumuuteen liittyvää sydänriskiä.

Kuumuuden haitat kohdistuvat oletettavasti henkilöihin, joilla oli muita sydäninfarktin vaaratekijöitä ja huonommat mahdollisuudet suojautua jatkuvalta kuumuudelta.

Kovin kylmien säiden on jo pitkään tiedetty lisäävän sydäntapahtumia. Ilmaston lämpenemisen oletetaan jatkossa vähentävän kylminä päivinä ilmaantuvia sydäninfarkteja, mutta lämpenemisen aiheuttamista lisäriskeistä on vähemmän tietoa.

Ilmaston lämpenemiseen ja Keski-Euroopan tämänkesäiseen helleaaltoon liittyviä terveysriskejä analysoidaan varmaan lisää lähivuosina.

Lähde: Chen K, Breitner S, Wolf K ym. Temporal variations in the triggering of myocardial infarction by air temperature in Augsburg, Germany, 1987-2014. Eur Heart J 2019;40:1600–8.

Kirjoittaja
Juhani Airaksinen

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 33/2019.