Inhalaattorin vaihto halvempaan on turvallista

Hoitoon sitoutuminen parani vaihdon jälkeen, huomasi brittitutkimus.

Brittitutkimuksen mukaan astma- tai keuhkoahtauma­potilaan inhalaattorin vaihtaminen samoja lääkeaineita sisältävään halvempaan tuotteeseen on turvallista.

Tutkijat selvittivät sähköisestä avo­hoidon rekisteristä vuosilta 2000–2016 inhalaattorin vaihtoon liittyviä riskejä. Myös sitoutuminen lääkitykseen sekä kustannukset ­arvioitiin. Kohorttiin tuli noin 569 900 ­astmaatikkoa ja 171 200 keuhkoahtaumapotilasta.

Inhalaattori vaihdettiin kahdella prosentilla ­astmaatikoista ja kuudella prosentilla keuhko­ahtauma­potilaista. Kun vaihto tehtiin tietystä tuotemerkistä ­geneeriseen valmisteeseen, pahenemisvaiheen riski oli 0,75. ­Muun­tyyppiset vaihdot olivat yhtä turvallisia. Suku­puoli, ikä, sairaustyyppi, inhalaattorityyppi tai inhalaatio­tekniikan tarkis­tukset eivät vaikuttaneet tulokseen. Yleislääkärin ylimääräisiä arvioita, hengitys­sairauteen liittyviä tapahtumia tai haittoja ei ollut merkittävästi enemmän. Hoitoon sitou­tuminen parani vaihdon jälkeen.

Tutkijat arvioijat, että halvimmalla valmisteella tässä kohortissa saavutettaisiin kuuden miljoonan punnan säästö vuosittain. Todennäköisesti halvempi hinta mahdollistaa lääkkeen käytön paremmin, ja jos pahenemisvaiheet näin vähenevät, niin erittäin järkevältä vaikuttaa.

Lähde: Bloom CI ym. Cost saving of switching to equivalent inhalers and its effect on health outcomes. Thorax, verkossa ensin 5.8.2019.

Kirjoittaja Heikki Ekroos

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 24.9.2019.