Kaksostutkimus kertoo ylipainon vaikutuksesta aineenvaihduntaan

Aineenvaihdunta ja paino ovat vahvasti perimän säätelemiä. Eripainoisia kaksosia tutkimalla nähdään painoeron aikaansaamat muutokset aineenvaihdunnassa.

Kun identtiset kaksoset ovat samanpainoisia, he ovat identtisiä myös aineenvaihduntansa osalta. Jos toinen kaksosista lihoo, eroja ilmaantuu myös aineenvaihduntaan.

– Ylipainoisen kaksosen aineenvaihdunta muuttuu laaja-alaisesti haitallisempaan suuntaan, etenkin jos rasva on keskittynyt keskivartaloon tai maksaan, kertoo aiheesta väittelevä sisätautien erikoislääkäri Sanna Kaye.

Muutoksia nähdään niin veren hyytymistä ja liukoisuutta säätelevissä tekijöissä, eri lipoproteiinien määrissä, kuin matala-asteiseen tulehdusreaktioon liittyvän komplementtijärjestelmän aktivaatiossa.

Aineenvaihdunta ja paino ovat vahvasti perimän säätelemiä. Eripainoisia kaksosia tutkimalla nähdään painoeron aikaansaamat muutokset aineenvaihdunnassa.

Erikoistuessaan sisätauteihin Sanna Kaye havaitsi, että suuri osa tyypin 2 diabetesta tai sepelvaltimotautia sairastavista potilaista oli ylipainoisia tai lihavia.

– Kiinnostuin asian tutkimisesta kliinisen työni kautta, kun näin miten paljon ihmisillä on liikapainoon liittyviä sairaustiloja.

Kansanterveystyö on tarpeen

Tutkimusaineiston eripainoiset kaksoset olivat terveitä 23–36 –vuotiaita nuoria aikuisia. Aineenvaihdunnan häiriö näkyi ylipainoisilla tai lihavilla kaksosilla ennen kuin mitään sairauksia oli puhjennut.

Verrokkiryhmänä oli samanpainoisia identtisiä kaksospareja, joilla aineenvaihdunta oli odotetusti samanlainen.

– Identtisten kaksosten eripainoisuus on harvinaista, yleensä he ovat samanpainoisia. Aineistossamme oli 26 eripainoista kaksosparia, Kaye kertoo.

Väitöstutkimus oli Kayelle pitkä projekti, joka kesti työn ohella lähes kymmenen vuotta.

– Tutkiessani olen saanut tehdä prosessityötä, joka täydensi hyvin kliinistä työtä sairaalassa.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista on ylipainoisia tai lihavia. Kaye kaipaa mukaan talkoisiin lihavuuden ehkäisemiseksi myös muita toimijoita kuin terveydenhuoltoa.

– Ympäristö suosii lihavuuden kehittymistä: liikunta jää vähäiseksi, ruokaa on tarjolla yllin kyllin. Hyvin nuoresta alkavalla kansanterveystyöllä ja lihavuuden ehkäisyllä on valtava merkitys, hän näkee.

Kirjoittaja
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva
Jussi Helttunen

Artikkeli on julkaistu ensin Lääkärilehdessä 14/2019.