Katetriablaatio vähentää tehokkaasti eteisvärinän oireita

Laaja tutkimus vahvistaa katetrihoidon parantavan elämänlaatua enemmän kuin rytmilääkkeet.

Katetriablaatio eli rytmihäiriön katetrihoito vähentää eteis­värinän uusiutumisia paremmin kuin rytmilääkkeet. Niinpä on luonnollista, että toimenpiteet ovat nopeasti yleistyneet sekä laajentuneet myös vanhempiin ikäluokkiin. Nyt laaja tutkimus vahvistaa katetrihoidon parantavan elämänlaatua enemmän kuin rytmilääkkeet. Potilaiden ennuste oli hoitoryhmissä yhtä hyvä.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 2 204 joko kohtauksittaisesta tai jatkuvasta eteisvärinästä kärsivää potilasta katetrihoitoon tai rytmihäiriölääkitykseen. Potilaiden keski-ikä oli 68 vuotta. Katetrihoito ei vähentänyt neljän vuoden seurannan aikana merkittävästi kuolemia, invalidisoivia aivoinfarkteja, vakavia verenvuotoja tai sydämenpysähdyksiä tai niiden yhteismäärää. Elämänlaatu parani kuitenkin ablaatioryhmässä merkittävästi enemmän kuin lääkehoitoryhmässä ja eteis­värinän uusimisia oli puolet vähemmän. Joka viidennen potilaan ablaatio jouduttiin tosin uusimaan ja yli 40 prosenttia potilaista tarvitsi lisäksi rytmilääkkeitä.

Toimenpide- ja lääkehoitojen luotettava vertailu on ongelmallista. Kajoavan toimenpiteen lumevaikutusta elämän­laatuun ei voida täysin sulkea pois. Tulosta laimentaa se, että tässäkin tutkimuksessa yli neljäsosalle lääkeryhmän potilaista tehtiin myös katetriablaatio. On myös hyvä muistaa, ettei tutkimuksiin saada satunnaistettua katetri­ablaatiosta kaikkein selvimmin hyötyviä vaikeaoireisia potilaita.

Lähde: Packer, DL Mark DB, Robb RA ym. Effect of catheter ablation vs antiarrhythmic drug therapy on mortality, stroke, bleeding, and cardiac arrest among patients with atrial fibrillatio: The CABANA Randomized Clinical Trial. JAMA, verkossa ensin 15.3.2019. doi:10.1001/jama.2019.0693

Kirjoittaja
Juhani Airaksinen

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 19/2019.