Koetko sinä työn imua? - testaa oman työsi imu

Korkeaa työn imua on etenkin opetus-, sosiaali- ja terveysalalla.

65 prosenttia terveydenhuollon ja hoitoalan työntekijöistä kokee korkeaa työn imua.
Adobe/AOP
65 prosenttia terveydenhuollon ja hoitoalan työntekijöistä kokee korkeaa työn imua.

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- tai motivaatiotilaa, jossa ihminen kokee olevansa työssään tarmokas, omistautunut ja uppoutunut. Se kuvaa työhön liittyvää innostumista ja iloa sekä työn kokemista merkityksellisenä.

Työn imu on yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja tyytyväisyyteen elämässä, kertoo Työterveyslaitoksen Työn imu -testin vastauksista koottu aineisto.

Työn imulla tiedetään olevia monia myönteisiä seurauksia muun muassa fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, hyvään työsuoritukseen ja tuottavuuteen, myönteisiin asenteisiin omaa työpaikkaa kohtaan sekä aloitteelliseen ja innovatiiviseen työotteeseen.

Naiset kokevat korkeaa työn imua miehiä yleisemmin.

Omaa työn imua voi mitata Työterveyslaitoksen maksuttomalla itsearviointitestillä.

Joillakin aloilla työn imu on yleistä, toisilla ei

Työelämätieto-palveluun on nyt koottu 60 000 Työn imu -testivastauksen aineisto vuosilta 2017–2021.

Työn imun taso oli melko korkea tai korkea noin kuudella kymmenestä testivastaajasta. He kokevat työn imua keskimäärin useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin.

Vastaavasti noin 40 prosenttia kokee työn imua kerran viikossa tai sitäkin harvemmin, eli heidän työn imun tasonsa voi sanoa olevan keskinkertainen tai matala.

– Työn imu -testin tulokset osoittavat, että työn imu ei ole harvinainen kokemus. Sitä koetaan kaikissa ammateissa, ja aiempien tutkimusten tavoin se on myönteisessä yhteydessä terveyteen ja myönteiseen mielenterveyteen, jopa onnellisuuteen, kertoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Työn imua koetaan ihmissuhdeammateissa

Naiset kokevat korkeaa työn imua miehiä yleisemmin. Myös ikä vaikuttaa, sillä erityisesti 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät kokevat työn imua useammin kuin nuoremmat.

Työn imua koetaan etenkin ihmissuhdeammateissa. Noin 71 prosenttia opetusalan, 68 prosenttia sosiaalialan ja 65 prosenttia terveydenhuollon ja hoitoalan työntekijöistä kokee korkeaa työn imua.

Teollisessa työssä vain 37 prosenttia kokee työn imua päivittäin tai useita kertoja viikossa. Työn imu on matalahko myös esimerkiksi rakennusalalla, liikennetyössä ja toimistotyössä.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.