Työ uuvuttaa yhä enemmän

Kyynisyys ja kognitiiviset häiriöt vaivaavat arjen puurtajaa.

Työhyvinvointi on heikentynyt ja työuupumus kasvanut, kertoo Työterveyslaito s. Asenteet työtä kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi ja kognitiivinen kuormitus on lisääntynyt.

Miten Suomi voi? -tutkimuksen mukaan työuupumuksen neljästä ydinoireesta kyynistyneisyys ja kognitiiviset häiriöt ovat korostuneet. Muutos on ollut onneksi lievä. Viimeisen puolen vuoden aikana myös työn imu ja työkyky ovat laskeneet. Työssä tylsistyminen säilyi samalla tasolla kuin aiemmin.

Työuupumus on yleistynyt kaikenikäisillä. Alle 36-vuotiaiden työntekijöiden töistä palautumisen tarve ja epävarmuus ovat lisääntyneet. Nuoret aikuiset voivat töissä huonommin kuin heitä vanhemmat.

Tutkimuksessa näkyy toinen koronapandemiavuosi. Tämän jälkeen käynnistynyt Ukrainan sota vaikuttaa työpaikoilla työhyvinvointia kehnontavasti. Työhyvinvoinnin vahvistamiselle on tällä hetkellä erityinen tarve.

Läsnä-, hybridi- ja etätyötä tekevien vertailussa kokemukset poikkesivat jossain määrin toisistaan. Hybridityötä osin kotona ja osin työpaikalla tekevillä koetiin eniten työn imua, työtyytyväisyyttä ja työkykyä. Myös krooninen työväsymys väheni tässä työmuodossa.

Adobe/AOP

Maria Nummela

Lue lisää: Jokin on toisin

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 9.3.2022.