Koivuallergian hoitoon uusi siedätystabletti

Kielenalustabletit saattavat olla tulevaisuudessa pääsääntöinen siedätysmuoto.

Koivuallergikkojen perinteinen siedätyshoito on pitkäpiimäistä touhua: ensin pistoksia tiheästi ja sitten 6–8 viikon välein kolmen vuoden ajan. Hoito on tehokasta mutta melko kallista ja sitoo henkilökuntaa. Juuri myyntiluvan saanut koivuallergian hoitoon tarkoitettu kielenalustabletti saattaa tuoda tähän helpotusta.

Siedätys kielenalustableteilla osoittautui tehokkaaksi ja turvalliseksi. Monikeskustutkimuksessa satunnaistettiin 634 henkilöä joko siedätyshoitoon kielenalustableteilla tai lumehoitoon. Potilailla oli keskivaikea tai vaikea rinokonjunktiviitti lääkityksestä huolimatta ja 44 prosentilla myös astma. Tutkimus kesti 6–9 kuukautta eli yhden siitepölykauden.

Siedätys kielenalustableteilla oli tehokasta: nenä- ja silmäoireita oli noin 40 prosenttia vähemmän kuin lumeryhmässä, päivittäisoireita 37 prosenttia vähemmän ja lääkkeiden käyttöä 49 prosenttia vähemmän. Siedätyshoitoa saaneiden astmatestin pisteet olivat 22,24 ja lumelääkettä saaneiden 21,01. Haittana tuli esille lievää tai keskivaikeaa paikallis­oireilua, joka vain harvoin johti hoidon keskeyttämiseen.

Kielenalustabletit saattavatkin olla tulevaisuudessa pääsääntöinen siedätysmuoto. Nyt tietysti odotetaan korvattavuuspäätöksiä.

Lähde: Biedermann T ym. The SQ tree SLIT-tablet is highly effective and well tolerated: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial. J Allergy Clin Immunol 2019;143:1058–66e6. doi: 10.1016/j.jaci.2018.12.1001

Kirjoittaja
Heikki Ekroos

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 37/2019.