Koulutuksen ammatillinen suuntautuminen ennustaa raskausajan tupakointia

Raskaana tupakoivien määrä ei ole Suomessa laskenut samaa tahtia kuin muissa Pohjoismaissa.

Alhainen koulutustaso vaikuttaa raskaudenaikaiseen tupakointiin, osoittaa tuore kansainvälinen yhteistyötutkimus Turun yliopistosta. Tutkijat havaitsivat, että koulutuksen keston lisäksi ammatillinen suuntautuminen ennusti äidin tupakointia alkuraskaudessa.

Ammatillisen koulutuksen saaneet odottavat äidit tupakoivat muita enemmän riippumatta koulutuksen kestosta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneista tupakoi 27 prosenttia, kun taas ylioppilastutkinnon suorittaneista tupakoi yhdeksän prosenttia.

Myös ylemmillä koulutustasoilla havaittiin eroja: ammattikorkeakoulusta valmistuneista viisi prosenttia tupakoi, kun taas ylioppilastutkinnon suorittaneista tupakoi vain kaksi prosenttia.

Sen sijaan äidin ammatti tai kokemus omasta taloudellisesta tilanteesta ei vaikuttanut tupakointiin, kun muut tekijät huomioitiin.

Kansainvälisessä yhteistyötutkimuksessa pyrittiin erittelemään, miten eri sosioekonomiset tekijät vaikuttavat äidin tupakointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin 2 667 naisen koulutus- ja ammattitietojen lisäksi muun muassa parisuhdetilannetta, asuinaluetta, äidin lapsuudenaikaista sosioekonomista asemaa sekä lapsuudenaikaisia vaikeita elämäntapahtumia. Tiedot kerättiin kyselylomakkeella sekä kansallisista rekistereistä.

Vaikka muissa Pohjoismaissa raskausajan tupakointi on vähentynyt, Suomessa määrä ei ole muuttunut juurikaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Noin 15 prosenttia suomalaisista raskaana olevista naisista tupakoi raskauden alkuvaiheessa.

Tutkijoiden mukaan koulutuksen mukaisten erojen pienentäminen vaikuttaisi merkittävästi raskaudenaikaisen tupakoinnin esiintyvyyteen, vaikka muihin tupakointiin vaikuttaviin eroihin ei puututtaisi.

- Johtopäätöksemme on, että koulutuksen mukaisten tupakoinnissa esiintyvien erojen pienentämisen tulee olla keskeinen keino raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämisessä, sanoo vastuullinen tutkija, sosiologian professori Juho Härkönen Turun yliopiston tiedotteessa.

Tutkimus on osa vuonna 2010 käynnistynyttä, yli 4 000 perheen syntymäkohorttitutkimus FinnBrainia. Tulokset on julkaistu Addiction-lehdessä.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
Toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 15. tammikuuta 2018.