Kymmenen minuutin astmaohjaus on vaikuttavaa hoitoa

Belgialaistutkimus osoittaa, että pelkkä yksi 10 minuutin astmaohjaussessio paransi astman hoitotasapainoa.

Hengityshoitajat tekevät tärkeää työtä. Belgialaistutkimus osoittaa, että pelkkä yksi 10 minuutin astmaohjaussessio paransi astman hoitotasapainoa.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää potilaiden tietämystä lääkityksestä, inhalaattorista, inhalaatiotekniikasta sekä astman tasapainosta. Astman katsottiin olevan tasapainossa, kun astmatestin pisteet olivat 19 tai enemmän. Potilaita oli 160 ja he olivat sairastaneet astmaa jo pitempään. Tutkimus­aika oli kolme kuukautta. Hengityshoitajan antama standardoitu ohjaus sisälsi perustietoa astmasta ja sen hoidosta sekä inhalaatiotekniikan tarkistuksen. Vertailuryhmä ei saanut mitään ohjausta.

Alkutilanteessa ryhmät eivät eronneet toisistaan. Interventioryhmässä hoito­tasapainossa olleiden osuus parani 43 prosentista 77 prosenttiin, vertailuryhmässä ei tapahtunut muutosta. Interventio­ryhmässä tietämys lääkityksestä oli parempi, samoin tietämys inhalaattorista sekä inhalaatiotekniikasta.

Tutkimus osoittaa, että hengityshoitajan antama lyhyt ohjaus paransi astman tasapainoa jopa kolmasosalla potilaista. Ohjaus kuuluu antaa heti diagnoosin varmistuttua sekä tarvittaessa myöhemmin, jos astman tasapaino on huono.

Astmaohjelma 1994–2004 vaikutti merkittävästi astman hoitoon Suomessa. Astmahoitajat tekevät arvokasta työtä, mutta nyt näyttää siltä, että perus­terveydenhuolto ei enää panosta tähän asiaan. Joissakin terveyskeskuksissa koko hengityshoitajapooli on ajettu alas. Suomi tarvitsee hengityshoitajia ­edelleen.

Lähde: Schuermans D, Hanon S, Wauters I ym. Impact of a single 10 min education session on asthma control as measured by ACT. Resp Med 2018;143:14–7.

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos

Kuva:
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 47/2018Heikki Ekroos