Laaja-alaista apua aivovammojen kuntoutukseen

Kirja on hyödyllistä luettavaa kaikille aivovammakuntoutuksen parissa työskenteleville, mutta se on hyvä myös aivovammapotilaita akuutissa vaiheessa hoitaville ammattilaisille, näiden alojen opiskelijoille ja aivovamman saaneiden henkilöiden omaisille.

Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam ja HUS:n neurologian poliklinikan osastonylilääkäri Aarne Ylinen ovat koonneet kirjaan kokeneiden aivovammakuntoutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten artikkeleita aivovammakuntoutuksesta, -kuntoutumisesta ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä. Artikkeleissa on löydetty kuntoutujaa kunnioittava ja kannustava asenne. Aivovammakuntoutus on moniammatillista, yhteistyö­kykyä vaativaa osaamista, mikä kirjassa on kiitettävästi ja kattavasti huomioitu.

Kirjan aluksi raitiovaunun yliajamaksi joutuneen nuorukaisen vanhemmat kuvaavat koskettavalla ja konkreettisella tavalla, miten vaikea aivovamma muuttaa paitsi potilaan myös läheisten elämän. Akuutissa vaiheessa taistellaan elämästä teho-osastolla ”puhuimme siihen korvaan, josta ei valunut verta…” Kuntoutuminen etenee hitaasti. Pienistä edistysaskelista iloitaan ja muistutetaan, että ihmisillä on lopulta taipumus sopeutua tilanteeseensa. Monissa muissakin artikkeleissa todelliset ja fiktiiviset potilastapaukset elävöittävät luku­kokemusta ja auttavat soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Artikkelit etenevät loogisesti akuutin vaiheen hoidosta kuntoutuksen jatkumoon. Kirja opastaa niin lievien, vaikeasti tunnistettavien aivovammojen kuin vakavampienkin diagnostiikkaan ja luokitteluun. Akuutin vaiheen kuvantamistutkimukset ja oireiden sekä tapahtumatietojen dokumentointi ovat oleellisen tärkeitä aivovammojen diagnostiikassa ja luokittelussa. Asianmukainen diagnostiikka vähentää vakuutusoikeudellisia ongelmia ja parantaa potilaiden oikeusturvaa. On hyvä, että nämä näkökulmat on saatu mukaan kirjaan.

Aivovammojen oirekirjo on mittava ja siihen liittyy myös monenlaisia psyykkisiä ja emotionaalisia oireita. Kirjassa kuvataan erittäin kattavasti aivovammojen mahdollisesti aiheuttamat oireet ja niiden edellyttämät kuntoutuksen erityismenetelmät ja terapiat. Lopuksi käsitellään kuntoutujan ja läheisten sopeutumista ja vertaistoimintaa sekä ammatillista kuntoutusta, unohtamatta kuntoutusjärjestelmän monimutkaisuudesta johtuvaa kuntoutujan seurannan ja luot­sauksen tarvetta.

Kirja on pakollista luettavaa kaikille aivovammakuntoutuksen parissa työskenteleville, mutta se on hyvä myös aivovammapotilaita akuutissa vaiheessa hoitaville ammattilaisille, näiden alojen opiskelijoille ja aivovamman saaneiden henkilöiden omaisille.

Aivovammojen kuntoutus. Sirkku Lindstam ja Aarne Ylinen, toim. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2012. ISBN 978-951-656-382-7. Sivuja 179. Hinta 50 e.

Timo Koivisto