Lakritsi nostaa verenpainetta monella mekanismilla

Verenpaineen nousu on määrältään samaa luokkaa verenpainelääkkeellä saavutettu keskimääräinen lasku.

Lakritsin syönti lisää ääreisverenkierron vastusta ja valtimojäykkyyttä sekä kasvattaa ääreisverisuonista takaisin heijastuvaa paineaaltoa, ilmeni Tampereen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Lakritsin aiheuttama verenpaineen nousu on aikaisemmin liitetty solunulkoisen nestetilavuuden lisääntymiseen.

Lakritsijuuren sisältämä glykyrritsiini vaikuttaa kortisolin aineenvaihduntaan estämällä entsyymiä, joka hajottaa aktiivista kortisolia inaktiiviseksi kortisoniksi.

Kun kortisolipitoisuus kasvaa, kortisolin sitoutuminen erääseen reseptoriin lisääntyy, mikä aiheuttaa muutoksia munuaisten, verisuonten ja sydämen toiminnassa.

Tutkimuksessa verenpaineeltaan normaalit henkilöt söivät päivittäin kahden viikon ajan lakritsivalmistetta, josta he saivat 290–370 milligrammaa glykyrritsiiniä vuorokaudessa. Lakritsin nauttimisesta aiheutuvia verenkiertoelimistön toiminnan muutoksia tutkittiin sekä koehenkilöiden ollessa makuulla että kallistuskokeen aikana.

Lakritsialtistus nosti sekä systolista että diastolista verenpainetta. Verenpaineen nousu vastasi suuruudeltaan verenpaineen laskua, joka keskimäärin saavutetaan yhden verenpainelääkkeen tavanomaisella annoksella.

Lakritsin aiheuttama verenpaineen nousu ei aiheudu yksinomaan natriumin ja nesteen kertymisestä elimistöön, vaan vaikutus välittyy usean mekanismin kautta. Jos verenkiertoelimistöä tutkitaan pelkästään henkilön ollessa lepoasennossa, aliarvioidaan lakritsin aiheuttamia muutoksia, koska tutkimuksessa takaisin heijastuvan paineaallon kasvu ja sydämen sykkeen säätelyn muutos korostuivat nimenomaan pystyasennossa.

– Turhien lääkehoitojen välttämiseksi verenpainepotilailta tulee selvittää, ovatko he mahdollisesti nauttineet lakritsiuutetta - lakritsia, salmiakkia, muita lakritsiuutteella maustettuja makeisia, juomia, luontaistuotteita tai lääkkeenomaisia valmisteita, väitöstutkija Elina Hautaniemi toteaa tiedotteessa.

Lakritsiuutteen vaikutus verenpaineeseen voi hänen mukaansa kestää viikkoja.

Terveystieteiden maisteri Elina Hautaniemen sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja Haemodynamic Influences of Liquorice and Fermented Milk Products Containing Lactotripeptides and Plant Sterol Esters tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 29. maaliskuuta.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Fotolia