Lasten korkeaa verenpainetta tulee seuloa

Korkea verenpaine aiheuttaa usein pysyviä muutoksia sydämessä ja verisuonissa.

Korkean verenpaineen seulomista oireettomilta lapsilta on kritisoitu, koska näyttö hyödyistä on heikkoa. Tuorein eurooppalainen ohjeistus kuitenkin suosittaa seulomista, koska korkea verenpaine lapsuudessa aiheuttaa usein pysyviä muutoksia sydämessä ja verisuonissa, kirjoittavat Pauli Pätsi, Markku Leskinen ja Matti Nuutinen Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa katsauksessa.

Lapsilla korkean verenpaineen taustalla on useimmiten sekundaarinen, hoidettavissa oleva syy. Yleisimmin aiheuttaja on munuaisperäinen, erityisesti alle 6-vuotiailla. Myös mittaustilanteen outoudesta ja jännittävyydestä johtuvan ns. valkotakkihypertension mahdollisuus on syytä pitää mielessä.

Korkeaa verenpainetta on aiemmin pidetty melko harvinaisena ilmiönä lapsiväestössä, mutta se on yleistynyt lihavuuden yleistyessä. Euroopassa esiintyvyyden on arvioitu olevan alle 5 %.

Seulonta suositellaan aloitettavan kolmen vuoden iässä ja se on perusterveydenhuollon tehtävä. Mitattuja arvoja tulisi aina verrata iän ja koon mukaisiin viitearvotaulukoihin.

Kattavat etiologiset tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidossa, jonka vastuulla ovat myös hoito ja verenpainetaudin seuranta. Hoito on ensisijaisesti syynmukaista, unohtamatta kuitenkaan elämäntapaohjausta ja tarvittaessa lääkehoitoa.

Lähde: Pätsi P, Leskinen M, Nuutinen M. Lasten korkeaa verenpainetta tulee seuloa. Suom Lääkäril 2018;73:2267–71.

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 40/2018.

Teksti: Tiina Huttu

Kuva: Fotolia