Laveasti lasten kaltoinkohtelusta

Lapsen kaltoinkohtelu -kirjaa on luonnehdittu alan perusteokseksi ja se on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon, päivähoidon ja koulun ammattilaisille, poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä lasten parissa toimivien järjestöjen ja kirkon työntekijöille.

Lapsen kaltoinkohtelu -kirjan toista painosta on luonnehdittu alan perusteokseksi ja se on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon, päivähoidon ja koulun ammattilaisille, poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä lasten parissa toimivien järjestöjen ja kirkon työntekijöille. Kirjoittajina ovat useat nimekkäät suomalaiset asiantuntijat.

Kirja täyttää sille asetetut tavoitteet hyvin ja se on laaja katsaus aihepiiriin. Asioiden kattava käsittely on etu, mutta välillä lukijalle tulee vaikutelma, että kirjoituksissa on eksytty liian pitkälle itse aiheesta. Esimerkiksi heti kirjan alkuun sijoitettu 26-sivuinen kappale lasten ja lapsiperheiden asemasta nyky-Suomessa lähinnä taloudellisesta näkökulmasta saattaa karkottaa lukijoita, varsinkin kun osio on kirjoitettu kovin yhteiskuntakriittisellä tyylillä, yksilön vastuu unohtaen.

Myös lapsen juridisia oikeuksia ja lastensuojelun ydintä koskevat kappaleet sivusivat vain osittain kirjan aihetta. Laajan lukijakunnan kannalta radiologisista löydöksistä kertova osio vaikutti turhankin perusteelliselta. Toisaalta kappale ”Lapsi ja lastensuojelu käytännössä” oli niin hyvin kirjoitettu, että sen toivoisi jokaisen lasten kanssa toimivan viranomaisen lukevan, vaikka sekin vain sivusi pääaihetta. Hammaslääketieteen edustajien laatima luku oli erinomainen ja muistutti lukijaa mm. lasten hampaiden hoidon laiminlyönnistä, joka saattaa usein unohtua kaltoinkohtelua arvioitaessa.

Olisin kuitenkin toivonut, että 323 sivun aikana olisi voitu tarkastella syvällisemmin itse ydinaihetta, lapsen kaltoinkohtelua. Enemmän tilaa olisi voinut varata lasten psyykkiselle oireilulle, kuten oireilun psykodynamiikalle ja mekanismeille. Kun jokaisella kappaleella on eri kirjoittajat, syntyi kirjaan päällekkäisyyksiä, esimerkiksi juuri lasten psyykkisten oireiden kuvauksissa.

Puutteistaan huolimatta kirja sisältää kaikkiaan paljon pääosin selkeästi ilmaistua ja ajankohtaista tietoa perustason toimijoille. Omasta alasta riippumatta jokainen löytää sisällöstä jotain, ­jopa myös erityistason toimijat. Teoksella on selvä paikkansa alan suomenkielisen kirjallisuuden joukossa.

Lapsen kaltoinkohtelu. 2. painos. Annlis Söderholm ja Satu Kivitie-Kallio, toim. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2012. ISBN 9789516563940. Sivuja 323. 
Hinta 64 e.

Tiina Tenhunen

Lue lisää jutun aiheesta