Leikkauskivun kroonistumista voidaan ehkäistä

Leikkauksen jälkeinen krooninen kipu on yleinen ja huonosti tunnistettu ongelma.

Suurin osa leikkauspotilaista toipuu ongelmitta, ja akuutti kipu helpottaa parissa viikossa vaikeuttamatta päivittäistä elämää tai yöunta. Osalla potilaista akuutti kipu voi kuitenkin pitkittyä jopa tavallisten leikkausten jälkeen. Miksi näin tapahtuu ja miten leikkauskivun kroonistumista voisi ehkäistä? Näihin kysymyksiin vastaa LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Elina Tiippana.

Mitä on krooninen leikkauskipu?

Maailman kivuntutkimusyhdistyksen (IASP) määritelmän mukaan krooninen leikkauskipu alkaa toimenpiteen jälkeen, eikä liity leikkaukseen johtaneeseen kipuun. Kipu kestää 2–6 kuukautta yli normaalin paranemisajan, ja muut kivun syyt, kuten infektio tai uusinut syöpä, on poissuljettu.

Kuinka yleistä krooninen leikkauskipu on?

Tarkkoja lukuja ei ole. Esimerkiksi nivustyräleikkauksia tehdään vuosittain yli 10 000, yleensä päiväkirurgisesti. Jopa puolella näistä potilaista voi leikkauskipu kroonistua, ja heistä 2–6 prosentilla pitkittynyt kipu häiritsee päivittäistä elämää.

Hermokipua (neuropaattista kipua) voi esiintyä jopa yli puolella potilaista niiden leikkausten jälkeen, joissa käsitellään merkittäviä hermohaaroja. Tällaisia ovat mm. torakotomia (rintakehän avausleikkaus), rintasyöpäleikkaus, johon liittyy kainalon imusolmukkeiden poisto, raaja-amputaatio, nivustyrä sekä kasvojen ja kaulan alueen leikkaukset.

Miksi akuutti leikkauskipu kroonistuu?

Akuutin leikkauskivun kroonistuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat kirurgiset ja psykososiaaliset tekijät sekä potilaan ominaisuudet.

Paikallinen kudosvaurio (kuten leikkaushaava) käynnistää tulehdusreaktion. Tämä johtaa siihen, että kipua aistivat hermopäätteet aktivoituvat ja herkistyvät ärsykkeille. Voimakas tai pitkittynyt akuutti kipu ärsyttää jatkuvasti keskushermostoa aiheuttaen sen rakenteessa muutoksia.

Keskushermoston muovautuminen voi alkaa jopa tuntien kuluessa kudosvauriosta, ja siitä voi seurata herkistymistä ja kipua myös haavaa ympäröivällä terveellä alueella. Tällainen kivun jääminen keskushermoston ”muistiin” voi olla perusta leikkauksen jälkeiselle krooniselle kivulle.

Milloin leikkauskipu alkaa tuntua?

Leikkauksen jälkeinen kipu ja leikkausalueelta tulevat ärsykkeet voivat jatkua jopa 4–6 viikkoa leikkauksen jälkeen. Tällöin useimmat potilaat ovat jo kotiutuneet ilman erityistä kivunhoidon seurantaa. Tämä vaihe on kriittinen kivun kroonistumisen kannalta, koska kipu voi olla jopa voimakkaampaa kuin heti leikkauksen jälkeen ja estää kuntoutumista.

Miten ehkäistä leikkauskivun kroonistumista?

Potilaat, joilla on suurentunut ongelmallisen akuutin ja kroonisen kivun riski, on tärkeää tunnistaa jo ennen leikkausta ja keskittää tehokkaimmat kivunhoitomenetelmät juuri heille.

Leikkausta edeltäviä riskitekijöitä ovat muun muassa suuri painoindeksi, naissukupuoli, nuori aikuisikä, psykologiset tekijät (pelko ja ahdistus) ja uusintaleikkaus. Nämä on helppo tunnistaa etukäteen. 

Vaikeammin tunnistettavia riskitekijöitä ovat geneettinen alttius ja kipukynnys. Geneettistä alttiutta mittaavaa testiä ei ole vielä olemassa. Sen sijaan esimerkiksi tuntokynnysmittaus ennen leikkausta on voinut ennustaa torakotomian jälkeen syntyvää akuuttia ja kroonista kipua, mutta mittaus voi olla epäkäytännöllinen toteuttaa kaikille potilaille.

Mitä pitäisi huomioida leikkauksen jälkeen?

Leikkauksen jälkeinen voimakas akuutti kipu on tärkeimpiä kroonisen kivun riskitekijöitä, johon voidaan selkeästi vaikuttaa. Säännöllisellä kivun mittauksella sekä kipulääkkeiden kulutuksen tarkkailulla voidaan poikkeavan kivuliaat potilaat tunnistaa ajoissa ennen kotiutumista.

Leikkaushaavan ympäristön terveelläkin alueella voi olla yliherkkyyttä kivulle tai kevyt kosketus, kuten paidan pukeminen, voi aiheuttaa potilaalle kivuliaan tuntemuksen. Tällainen tuntohäiriö saattaa olla osoitus kipuhermojärjestelmän herkistymisestä kivulle, minkä tulisi varoittaa lisääntyneestä kroonisen kivun riskistä.

Miten hoitoa tulisi muuttaa kroonistumisen ehkäisemiseksi?

Leikkauskivun kroonistumiseen voidaan puuttua. Riskipotilaat olisi tunnistettava ennen leikkausta, ja tehokkaimmat sekä monipuolisimmat kivunhoitomenetelmät olisi keskitettävä juuri heille.

Kriittisin vaihe leikkauksen jälkeisen kivun kroonistumisessa on 4–6 viikkoa leikkauksen jälkeen, ja suuren kipuriskin potilaiden seuranta pitäisi ulottaa myös tuohon vaiheeseen kotiutumisen jälkeen. Potilaat pitää saadaan hoitoon ajoissa eikä vasta sitten, kun keskushermoston muutokset ovat jo ehtineet tapahtua.

Lähde:
Lääkärilehti 1-2/15: Voidaanko akuutin leikkauskivun kroonistumista ehkäistä?

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Tarkastanut:
Elina Tiippana
LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
HUS, Meilahden sairaala ja kipuklinikka

Kuva:
Panthermedia

Lue myös:
Kipuvideo auttaa jaksamaan
Diagnoosina epäoikeudenmukainen kohtelu