Lihavuusleikkauksen vaikutus diabeetikon sydänterveyteen

Leikkaus näyttää parantavan myös ylipainoisen diabeetikon ennustetta.

Lihavuusleikkauksella on todettu saatavan edullisia vaikutuksia muun muassa verenpaineeseen, koleste­rolitasoihin, sokeritasapainoon ja uni­apneaan. Laajan havainnoivan tutkimuksen perusteella leikkaus näyttää parantavan myös ylipainoisen diabeetikon ennustetta.

Clevelandissa verrattiin 2 287:n lihavuusleikkauksella hoidetun diabeetikon ja 11 435 kaltaistetun ylipainoisen diabeetikon vakavien sydäntapahtumien ilmaantumista keskimäärin 3,9 vuotta kestäneen seurannan aikana.

Vakavia sydäntapahtumia ilmeni lihavuusleikkauksen jälkeen selvästi vähemmän kuin konservatiivisen hoidon aikana. Leikkausryhmä pärjäsi merkittävästi paremmin myös kaikkien yksittäisten päätetapahtumien suhteen ja kuolleisuuskin oli pienempi kuin vertailu­ryhmässä. Leikkausryhmä käytti seurannan aikana merkittävästi vähemmän diabetes-, verenpaine- ja kolesterolilääkkeitä sekä asetyylisalisyylihappoa.

Lihavuusleikkauksella näyttää olevan edullinen vaikutus ylipainoisen diabeetikon koko sydäntapahtumakirjoon. Havainnoivan tutkimuksen tuloksiin tulee tietysti suhtautua varauksella, vaikka tutkimusryhmien eroja pyritään karsimaan erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Lihavuusleikkaukseen valikoituu yleensä oman terveytensä hoitoon motivoituneempia henkilöitä.

Lähde: Aminian A, Zajichek A, Arterburn DE ym. Association of metabolic surgery with major adverse cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and obesity. JAMA 2019;322:1271–82.

Kirjoittaja
Juhani Airaksinen
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 49/2019.