Liikuntaharjoittelu kannattaa vielä hoivakodissakin

Intervention jälkeen gerastenia oli vähäisempää usealla mittarilla.

Liikuntaharjoittelu kannattaa vielä hoivakodissakin Kuva 1 / 1

Jo puolen vuoden liikuntaharjoittelu näyttää olevan hyödyllistä ympärivuorokautisessa hoidossa oleville vanhuksillekin. Espanjassa tutkittiin satunnaistetussa vertailuasetelmassa, voidaanko ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden gera­steniaa eli hauraus-raihnausoireyhtymää vähentää liikuntainter­ventiolla.

Tutkittavilla kognitio oli korkeintaan lievästi heikentynyt ja päivittäisissä toiminnoissa oli lievää tai kohtalaista avuntarvetta. Interventioon arvotut osallistuivat kahdesti viikossa tunnin kestoiseen ryhmäliikuntaan kuuden kuukauden ajan. Harjoittelu sisälsi lämmittelyä, voimaharjoittelua, tasapainoharjoittelua, venyttelyä, ja se oli vaihtelevaa ja yksilöllistä. Tutkittavat olivat hyvin iäkkäitä (keski-ikä 85 vuotta, vaihteluväli 70–102 vuotta). Puolessa vuodessa vertailuryhmästä ehti tippua pois 16 ja interventioryhmästä 14.

Intervention jälkeen gerastenia oli vähäisempää usealla mittarilla. Friedin kriteerein interventioryhmässä oli vähemmän gerasteniaa kuin vertailu­ryhmässä. Vaikka Barthelin indeksin mukaan toimintakyky heikkeni molemmissa ryhmässä, Short Physical Performance Battery -mittarin pisteet näyttivät interventioryhmässä paranevan ja vertailuryhmässä heikkenevän. Sairaalaan joutumisissa ei ollut eroja. Kaatumisia oli interventio­ryhmässä merkitsevästi vähemmän.

Kaksi kertaa viikossa ryhmässä tapahtuva harjoittelu olisi kohtalaisen helppoa järjestää käytännössäkin.

Lähde: Arrieta H ym. Effects of multicomponent exercise on frailty in log-term nursing homes: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 2019;67:1145–51.

Kirjoittaja
Kaisu Pitkälä

Kuva
Adobe / AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 35/2019.

Oletko jo lukenut nämä?