Liki joka neljäs lapsi on ylipainoinen

Ylipainoisuus on yleisempää pojilla, selviää THL:n tuoreesta tilastoraportista

Lähes joka neljäs lapsi on ylipainoinen, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tuoreen tilastoraportin mukaan ylipaino ja lihavuus ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Tilaston mukaan 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia on ylipainoisia ja 8 prosenttia on lihavia, kun taas samanikäisistä tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia ja lihavia 4 prosenttia.

Tiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon käynneillä kirjattuihin pituus- ja painotietoihin vuosilta 2014–2018. Tarkastelujakson aikana ylipainon ja lihavuuden yleisyys pysyi suhteellisen samana.

Sen sijaan kuntien välillä oli merkittäviä eroja. Lihavuuden ja ylipainon yleisyys vaihteli pojilla Uudenmaan 26 prosentista Pohjois-Savon 30 prosenttiin ja tytöillä Ahvenanmaan 16 prosentista Pohjois-Savon 20 prosenttiin.

THL on koonnut kuntakohtaisia tietoja tulostiivistelmiin sekä koostanut aineistosta interaktiivisen kartan.

Pituus- ja painotietojen saatavuudessa oli haasteita, sillä jokaisen kunnan osalta ei ollut tarvittavia tietoja perusterveydenhuollon avohoidon ilmoituksessa (Avohilmo). Tämä johtuu THL:n mukaan eroista potilastietojärjestelmissä.

Viime vuonna pituus- ja painotietojen kattavuus oli valtakunnallisesti 45 prosenttia alle kouluikäisillä, 41 prosenttia 7–12-vuotiailla ja 39 prosenttia 13–16-vuotiailla.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä