Lyhytaikainen opioidiannos voimisti mielihyvää

Opioidit laimentavat negatiivisia tunnevasteita lyhytaikaisessa käytössä, osoitti tutkimus.

Lyhytaikainen opioidiannos voimisti mielihyvää Kuva 1 / 1

Lyhytaikainen opioidiannos vahvistaa mielihyvän kokemusta ja laimentaa negatiivisia tunteita, osoittaa tuore tutkimus. Tämä voi osin selittää, miksi opioidiriippuvuus joissakin tapauksissa kehittyy nopeasti.

Helsingin yliopiston ja HUS:n tutkijat tarkastelivat Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkijoiden kanssa remifentaniili-opioidin sekä opioidien vastalääkkeenä käytetyn naloksonin vaikutuksia tunteisiin, joita koehenkilöt kokivat katsoessaan elokuvakatkelmia.

Tutkimukseen osallistui 31 tervettä 20–35-vuotiasta miestä.

Koehenkilöt täyttivät kyselyn, jonka perusteella heidän emotionaalisuuttaan arvioitiin. Sen jälkeen he saivat suonensisäisesti annosteltuna vuorotellen remifentaniilia, lumelääkettä ja naloksonia. Tutkittavat eivät tienneet, missä järjestyksessä aineet annettiin.

Remifentaniili ei vaikuttanut kiihtymyksen tunteeseen

Jokaisen lääkeinfuusion aikana osallistujat katsoivat kymmenen elokuvakatkelmaa ja arvioivat katkelmien aiheuttamia mielihyvän ja kiihtymyksen tunteita.

– Remifentaniili voimisti elokuvakatkelmien aiheuttaman mielihyvän kokemusta merkittävästi, mutta ei vaikuttanut kiihtymyksen tunteeseen. Voimistuminen näkyi sekä epämiellyttävien että miellyttävien elokuvakatkelmien arvioissa, kertoo anestesiologian erikoislääkäri, LT Tarja Heiskanen Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Naloksoni muutti arvioita tunnekokemuksista neutraaliin suuntaan, mutta vaikutus oli vähäinen eikä eronnut merkittävästi lumelääkkeen vaikutuksesta.

Vaikutus muuttuu pitkäaikaisessa käytössä

Tutkijat painottavat, että opioidien vaikutus tunnevasteiden ja mielialan muutoksiin muuttuu, kun lääkettä käytetään pitkäkestoisesti.

– Pitkäaikainen käyttö muokkaa aivojen palkitsemisjärjestelmää ja vähentää sen herkkyyttä. Kyky kokea mielihyvää ulkopuolisten ärsykkeiden johdosta turtuu, ja tämä puolestaan kasvattaa masennuksen riskiä, Heiskanen jatkaa.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 20.5.2019.

Oletko jo lukenut nämä?