Millaisessa ­yhteiskunnassa voisit olla osaton

Kun Suomi parhaillaan ajelehtii terveyspoliittisessa näköalattomuudessa, tarjoaa tämä teos terveydenhuoltojärjestelmämme uudistamisesta kiinnostuneille kuntarajakeskustelun ylittäviä näköaloja.

Amerikkalaista filosofia John Rawlsia (1921–2002) pidetään eräänä aikamme merkittävimmistä yhteiskuntafilosofeista. Hänen vuonna 1971 julkaisemansa teos A Theory of Justice on muodostunut alansa klassikoksi, jossa hän määrittelee yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja vapauden perusteet.

KTT Jukka Mäkinen ja FM Heikki Saxen ovat toimittaneet suomalaisten kirjoittajien artikkelikokoelman Rawlsin filosofiasta. Toimittajat perustelevat julkaisua Rawlsin kirjoitusten vaikutuksella aikamme yhteiskunnalliseen ajatteluun, ja he uskovat niihin tutustumisen tuovan aineksia myös suomalaiseen keskusteluun hyvinvointivaltion perusteista ja uudistamisesta. Meillä ei ole ollut kattavaa yleisteosta, joka toisi Rawlsin ajattelun päälinjat suuren yleisön ulottuville.

Rawlsin ajattelun keskiössä on hänen oikeudenmukaisuusteo­riansa, jonka mukaan yhteiskunnallisten ratkaisujen tulee perustua heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen. Yhteiskunnallisten päättäjien tulisikin tehdä ratkaisunsa ikään kuin ”verhon takaa”: Kuvitellaanpa, että joutuisimme säätämään oikeudenmukaisen yhteiskunnan periaatteet, mutta emme kuitenkaan tietäisi, mihin asemaan suunnittelemassamme yhteiskunnassa itse päätyisimme. Jos siis joutuisimme osattomiksi, minkälaisessa yhteiskunnassa haluaisimme olla osattomia? Rawlsin mukaan yhteiskunnassa voi olla taloudellista eriarvoisuutta, mutta varallisuutta tulee tasata niin, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät putoa toivottomaan köyhyyteen.

Toinen keskeinen ulottuvuus Rawlsin ajattelussa on vapaus. Vapaassa yhteiskunnassa jokaisen tulee voida toteuttaa omia kykyjään ja ahkeruuttaan niiden asettamissa rajoissa. Yhteiskunnan ei pidä rajoittaa ihmisen valintoja. Yksilönvapaus ei kuitenkaan ole täysin rajoittamatonta, sillä se ei saa vaarantaa toisten ihmisten vapautta heidän valintoihinsa.

Kirja esittelee Rawlsin ajattelua ja myös siihen kohdistettua kritiikkiä varsin kattavasti. Jotkin luvut voivat tosin olla maallikolle käsitteellisesti raskaita ja puhuttelevat enemmän alan tutkijoita. Kun Suomi parhaillaan ajelehtii terveyspoliittisessa näköalattomuudessa, tarjoaa tämä teos terveydenhuoltojärjestelmämme uudistamisesta kiinnostuneille kuntarajakeskustelun ylittäviä näköaloja.

John Rawlsin filosofia. Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa. Jukka Mäkinen ja Heikki Saxén, toim. ­Gaudeamus, Helsinki 2013. ISBN 978-952-495-257-6. Sivuja 23. Hinta 36 e.

Raimo Puustinen