Missä kohtaa kehossa rakkaus tuntuu? – Tutkimus paikansi erilaiset rakkaudet eri kohtaan kehoa

Missä tuntuu romanttinen rakkaus, missä rakkaus ystäviä kohtaan? Entä rakkaus luontoa tai itseä kohtaan? Tämä selvisi Aalto-yliopiston tutkimuksessa.

Rakkaus tuntuu kehossa, mutta missä siellä?
Adobe Stock
Rakkaus tuntuu kehossa, mutta missä siellä?

Aalto-yliopiston tutkijat selvittivät , missä kohtaa kehoa eri rakkauden lajin tuntuvat. Tulosten perustella muodostettiin kehokarttoja rakkauden eri lajeista.

Tutkimukseen osallistui satoja suomalaisia, joista suurin osa oli korkeakoulussa opiskelevia nuoria naisia. He osallistuivat innoikkaimmin vapaaehtoiseen kokeeseen, kerrotaan tiedotteessa .

Lue lisää: Usko, toivo ja rakkaus

Tutkittuja rakkauden lajeja olivat muun muassa romanttinen ja seksuaalinen rakkaus, vanhemman rakkaus, sekä rakkaus ystäviä, tuntemattomia ihmisiä, luontoa, Jumalaa ja itseä kohtaan.

Erittäin läheiseksi koettiin sellaiset rakkauden lajit, joihin liittyi seksuaalinen tai romanttinen ulottuvuus.

Tutkimus tehtiin verkossa, kolmen tehtävän avulla.

Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat värittivät kehon kohtia sen mukaan, missä tietty rakkauden laji tuntui.

Toisessa tehtävässä selvitettiin eri rakkauden lajien tuntumista kehossa ja mielessä sekä tunteen miellyttävyyttä ja sen yhdistämistä kosketukseen.

Viimeisessä tehtävässä selvitettin, kuinka läheiseksi kukin vastaaja koki rakkauden eri lajit.

Mitä voimakkaampi tuntemus kehossa, sitä voimakkaampi myös mielessä

– Huomionarvoista, joskaan ei kovin yllättävää, oli se, että läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit ovat keskenään samankaltaisia ja voimakkaimmin koettuja, sanoo tutkimusta koordinoinut filosofi-tutkija Pärttyli Rinne, joka tutkimuksessa erityisesti keskittyi koeasetelman käsitteelliseen suunnitteluun ja taustoittamiseen.

Erittäin läheiseksi koettiin sellaiset rakkauden lajit, joihin liittyi seksuaalinen tai romanttinen ulottuvuus.

­— Kiinnostavaa oli myös se, että tunteen kehollisen ja mentaalisen voimakkuuden sekä tunteen miellyttävyyden välillä löytyi vahva korrelaatio. Mitä voimakkaammin joku rakkauden lajeista tuntuu kehossa, sitä voimakkaammin se tuntuu mielessä ja sitä miellyttävämpi se myös on, Rinne lisää.

Rakkaus tuntuu päässä, vastasivat useat vastaajat.
Adobe stock
Rakkaus tuntuu päässä, vastasivat useat vastaajat.

Järkeilevätkö suomalaiset rakkauden?

Tulosten perusteella kaikki rakkauden lajit tuntuvat eniten pään alueella. Tämä aiheutti keskustelua tutkijoissa.

— Kun siirrytään vahvemmin koetuista rakkauden lajeista heikommin koettuihin, rinnan alueen tuntemukset heikkenevät. Voi olla, että esimerkiksi rakkaus tuntemattomia ihmisiä tai viisautta kohtaan yhdistetään kognitiiviseen prosessiin. Voi myös olla, että kyse on pään alueella olevista miellyttävistä tuntemuksista. Tätä pitäisi tutkia lisää, Rinne kertoo.

Mielenkiintoinen ulottuvuus tutkimuksessa voisi olla myös kulttuurierot ja demografiset muuttujat, jotka eivät olleet tällä kertaa tutkimuksessa mukana.

— Jos sama tutkimus tehtäisiin erittäin uskonnollisessa yhteisössä, rakkaus Jumalaan voisi olla kaikista voimakkaimmin koettu rakkaus. Vastaavasti, jos tutkimukseen osallistuneet henkilöt olisivat parisuhteessa olevia vanhempia, kuten aivotutkimushankkeessamme, rakkaus lapsia kohtaan voisi olla voimakkain rakkauden lajeista, sanoo Rinne.