Miten ikääntyvät nukkuvat?

Irlantilaisessa kohorttitutkimuksessa selvitettiin aktiivisuusrannekkeilla, miten yli 50-vuotiaat nukkuvat.

Unen tarpeen uskotaan vähenevän iän karttuessa ja unen muuttuvan katkonaisemmaksi. Irlantilaisessa kohorttitutkimuksessa selvitettiin aktiivisuusrannekkeilla, miten yli 50-vuotiaat nukkuvat.

Tutkittavat käyttivät ranneketta ­vähintään neljän vuorokauden ajan. Heitä oli yhteensä 1 533. Keski-ikä oli 66 vuotta.

Tutkittavat nukkuivat keskimäärin 7,7 tuntia vuorokaudessa, 14 % alle 7 tuntia ja 17 % yli 9 tuntia. Kesällä nukuttiin vähemmän kuin talvella.

Ikä oli yhteydessä unen pituuteen: vanhemmat nukkuivat enemmän. ­Eläkkeellä olevat ja työttömät nukkuivat enemmän kuin työssä käyvät, masennuslääkkeiden tai verenpainelääkkeiden käyttäjät enemmän kuin muut. Itse raportoidut uniongelmat olivat yhteydessä lyhyempään unen pituuteen.

Terveydentilansa heikoksi arvioivat nukkuivat huonommin kuin terveytensä hyväksi arvioineet. Liikuntaa harrastavat nukkuivat pidempään kuin vähän liikkuvat. Toiminnanvajeet olivat yhteydessä pidempään uneen.

Ei siis mitään kovin yllättävää, mutta tällaisia suuria, objektiivisesti mitattuja unitutkimuksia ei tätä ennen ole juuri ollut.

Scarlett S ym. Objective sleep duration in older adults: results from the Irish longitudinal study of ageing. J Am Geriatr Soc 2020;68:120–8.

Teksti: Kaisu PitkäläKaisu Pitkälä