Nesteenpoistolääke suojasi Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni tiatsidien pitkäaikaisessa käytössä, selviää tutkimuksesta.

Nesteenpoistolääkkeisiin kuuluvien tiatsidien käyttö oli Alzheimerin tautia sairastavilla yhteydessä alhaisempaan matalaenergisten murtumien riskiin, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Kun tiatsidia käytettiin yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta, lonkkamurtuman riski alentui noin 30 prosenttia, kerrotaan tiedotteessa.

Riski väheni vain yli kolme vuotta kestäneessä käytössä.

Tiatsideja käytetään verenpaineen hoidossa niiden nestettä poistavan ja verenpainetta alentavan vaikutuksen vuoksi. Tiatsidit vähentävät kalsiumin poistumista elimistöstä. Näin luuntiheys lisääntyy, mikä saattaa vähentää kaatumisesta aiheutuvia murtumia. Tutkijoiden mukaan tällä saattaa olla erityistä merkitystä Alzheimerin tautia sairastaville, koska tauti heikentää muun muassa tasapainoa.

Lääkkeen käyttöä ei kuitenkaan voi suositella murtumien ehkäisyyn, koska vaikutusmekanismin mukaisesti ne alentavat verenpainetta ja voivat lisätä kaatumisen riskiä.

Tiatsidien käyttöön liittyvä suojavaikutus murtumariskiin hävisi noin kuukaudessa käytön lopettamisen jälkeen.

Tutkimus pohjautui rekisteripohjaiseen MEDALZ-tutkimusaineistoon, jossa seurataan kotona asuvia Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tutkimuksessa oli mukana 10 416 tautia sairastavaa, jotka olivat kokeneet matalaenergisen murtuman seurannan aikana. Verrokkina toimi 31 099 henkilöä, jotka eivät olleet saaneet murtumaa.

Tulokset julkaistiin Osteoporosis International-lehdessä. (Taipale H ym. Osteoporosis Int 2019 16.4.2019)

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 23.4.2019.