Opioidien aloitus lisäsi keuhkokuumeen riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

Riski oli suurin kipulääkkeen kahden ensimmäisen käyttökuukauden aikana, osoittaa Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Opioideja käyttävillä Alzheimerin tautia sairastavilla on noin kolmanneksen suurempi keuhkokuumeen riski kuin opioideja käyttämättömillä, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta (Hamina A. ym. J Alzheimers Dis. 20.5.2019).

Riski oli suurin kahden ensimmäisen kuukauden aikana käytettäessä morfiinin kaltaisia vahvoja opioideja kuten oksikodonia ja fentanyyliä. Riski oli kohonnut myös kodeiinia, tramadolia ja buprenorfiinia käyttävillä. Tutkimuksen mukaan riski kasvoi keskimääräisen käytetyn annoksen kasvaessa.

Tutkimukseen ei osallistunut aktiivista syöpää sairastavia ja riskiä arvioidessa otettiin tutkimushenkilöiden muut sairaudet ja lääkkeet huomioon.

Tiedotteen mukaan keuhkokuumeen riskin taustalla saattaa olla se, että opioidit heikentävät yskänrefleksiä ja hengityskeskuksen toimintaa sekä aiheuttavat väsymystä.

Alzherimerin tautia sairastavilla keuhkokuumeeseen liittyy suurempi kuolleisuus kuin muilla. Tutkijoiden mukaan opioidit ovat kivun hoidossa muistisairailla tärkeä osa hoitoa, mutta lääkkeen aloitusannoksen tulee olla matala. Kipua, kipulääkkeiden ja niiden mahdollisia haittoja on arvioitava säännöllisesti. Opioidien käyttö on lopetettava asteittain, jos niiden tarvetta ei enää ole.

Tutkimuksen aineisto pohjautuu MEDALZ-tutkimukseen, ja siinä seurattiin vuosina 2010–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneita, opioideja käyttäneitä 5 623 henkilöä. Vertailuhenkilöinä oli tautia sairastavia, jotka eivät käyttäneet opioideja.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Alzheimer’s disease -lehdessä.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 4.6.2019.