Paksusuolisyövän seulonta näyttää auttavan miehiä

Paksusuolisyövän suurtutkimuksessa oli mukana yli 300 000 suomalaista.

Paksusuolisyövän seulonta ulosteen veritestauksella vaikuttaa hyödyttävän miehiä mutta ei juurikaan naisia.

Tulos ilmeni laajassa satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa 321 311 suomalaista satunnaistettiin vuosina 2004–2011 saamaan seulontakutsu tai verrokkiryhmään, joka ei saa kutsua. Seulonnan suunnitteli Suomen Syöpärekisteri ja toteutti kuntien toimeksiannosta Pirkanmaan Syöpäyhdistys.

69 prosenttia seulontakutsun saaneista 160 719:stä palautti testin eli osallistui aktiivisesti seulontaan ja 743:lta löytyi paksusuolisyöpä. Verrokkiryhmän 160 508 ihmisen joukossa ilmeni seuranta-aikana 617 paksusuolisyöpää.

Seulontamenetelmä oli guajakki-pohjainen ulosteen piilevän veren testaus (FOBT eli faecal occult blood test).

Verrokkiryhmän miespotilaista 33 prosenttia joutui päivystysleikkaukseen. Seulontaryhmässä osuus oli 15 prosenttia.

Samansuuntainen tilanne oli siinä, kuinka monen potilaan kasvain saatiin poistettua vain osittain. Verrokkiryhmässä näin kävi 26 prosentilla miehistä, kun seulontaryhmässä vastaava osuus oli 16 prosenttia.

Leikkauksen jälkeen hieman harvempi miespotilas tarvitsi solunsalpaajahoitoa seulontaryhmässä kuin verrokkiryhmässä.

Naisilla seulonnasta ei ollut vastaavaa hyötyä.

– Miehilläkin hyödyt näkyivät vain vasemmanpuoleisissa paksusuolisyövissä. Ilmeisesti oikeanpuoleisista paksusuolisyövistä tihkuva veri pääsee laimenemaan suolen sisältöön matkalla, sanoo dosentti, vatsaelinkirurgi, LKT Ville Sallinen HUS:n Vatsakeskuksesta.

Oikeanpuoleiset paksusuolensyövät sijaitsevat umpisuolessa, nousevassa koolonissa ja oikeassa poikittaisessa koolonissa. Vasemmanpuoleiset paksusuolensyövät sijaitsevat vasemmassa poikittaisessa koolonissa, laskevassa koolonissa, sigmasuolessa tai peräsuolessa. Jaolla on merkitystä leikkaustekniikan valinnassa, mutta ilmeisesti myös biologisesti oikean ja vasemmanpuoleiset paksusuolensyövät ovat erilaisia.

Naisilla paksusuolisyöpä on harvinaisempi

Jo aiemmat tutkimukset olivat antaneet viitteitä siitä, että miehet hyötyvät useammin paksusuolisyövän seulonnasta kuin naiset, erityisesti syöpäkuolleisuudella arvioiden. Yksi tutkimuksen tavoite oli selvittää, mistä ero johtuu.

– Osaselitys näyttää olevan se, että ulosteen veritestaus löytää huonommin oikeanpuoleiset syövät, Sallinen kuvaa.

Naisilla paksusuolisyöpä on ylipäätään harvinaisempi kuin miehillä, mutta naisilla se on useammin oikeanpuoleinen. Lisäksi naisten paksusuolisyöpä oireili useammin kuin miesten, joten se tuli ilmi varhaisemmin kuin miehillä myös verrokkiryhmässä eli ilman seulontaakin.

Tutkimus toteutettiin HUS:n ja Suomen Syöpärekisterin yhteistyönä. Se on julkaistu British Journal of Surgeryssä.

Tutkimus jatkuu

Tulosten perusteella paksusuolisyövän seulonta ulosteen veritestauksella kannattaa Ville Sallisen mielestä ehdottomasti käynnistää.

On kuitenkin mahdollista, että naisten seulonta vaatii suurempaa testiherkkyyttä kuin miesten seulonta.

Ensi vuonna alkaa Suomen Syöpärekisterin koordinoima seulontapilotti, jolla tutkitaan FIT-seulonnan (immunokemiallinen ulosteen veritesti) mahdollisia hyötyjä ja tapoja seuloa myös naisten paksusuolisyöpää.

– On tarkoitus tutkia, löytäisikö se oikeanpuoleisia paksusuolisyöpiä ja naisten syöpiä aiempaa testiä paremmin, Sallinen sanoo.

Meneillään on lisäksi selvitys siitä, millainen kustannusvaikutus FOBT-seulonnalla on.

Sallista kiinnostaisi tarkastella myös seulontaan osallistuneiden tuloksia siten, että osallistumattomien tulokset siivottaisiin luvuista pois.

– Nythän 31 prosenttia seulontaryhmän ihmisistä ei seulottu, koska he eivät palauttaneet seulontanäytettä.

Kirjoittaja:
Minna Pihlava
Toimittaja

Kuva:
Fotolia