Peräaukon sulkijalihaksen vammat synnytyksessä harvinaisia

Pidätysongelmien riski oli alle puoli prosenttia kattavassa ruotsalaistutkimuksessa.

Alatiesynnytyksessä voi peräaukon sulkijalihakseen syntyä repeämiä tai löystymistä. Ruotsalaistutkijat selvittivät alatiesynnytyksen ja keisarileik­kauksen yhteyttä ulosteenpidätys­kyvyttömyyteen.

Kansallisesta rekisteristä kerättiin liki neljän miljoonan (3 755 110) synnyttäneen naisen tiedot yli 40 vuoden ajalta, vuosilta 1973–2015. Pois jätettiin monisynnyttäjät ja sekä alateitse että sektiolla synnyttäneet. Jäljelle jäi noin 1,5 miljoonaa alatiesynnyttäjää ja 185 219 vain sektiolla synnyttänyttä. Aineisto yhdistettiin anaali-inkontinenssipotilaiden potilaskertomuksiin.

Ulosteenpidätyskyvyttömyyttä löytyi hieman yli viideltä tuhannelta (5 171) alatiesynnyttäjältä ja noin neljältä sadalta (416) sektioidulta. Ulosteenpidätysongelmien riski oli siis alle puoli prosenttia.

Alatiesynnytyksissä riskiä lisäsivät korkea ikä, lapsen iso syntymäpaino tai instrumenteilla avustettu synnytys. Keisarileikkauksessa riskiä lisäsi vain korkea ikä. Synnyttämättömien kohorttiin verrattaessa sektio lisäsi ulosteenpidätyskyvyttömyyttä hieman enemmän.

Ulosteenpidätys­kyvyttömyyttä ilmenee jopa 2–25 prosentilla naisista iän karttuessa, joten muutkin seikat kuin synnytystapa vaikuttavat sulkijalihaksen vajaa­toimintaan.

Lähde: Larsson C ym. Anal incontinence after caesarean and vaginal delivery in Sweden: a national population-based study. Lancet 2019;393:1233–9.

Kirjoittaja
Hannu Paajanen

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 22/2019.