Polven ja lonkan tekonivelelle takuu pitkäaikaisseurannassa

Polven tekonivelelle saatiin 82 prosentin ja lonkan tekonivelelle 58 prosentin takuu 25 vuoden seurannassa.

Suomalainen tekonivelrekisteri on hyvin esillä kahdessa tuoreessa kat­sauksessa, joissa arvioitiin tekonivelleikkausten pitkäaikaistuloksia. Polven tekonivelistä löytyi 30 artikkelia (6 490 totaali­proteesia ja 742 unikondylaari­proteesia, joissa vain toinen reisiluun nivelpinta protetisoitu) ja rekisteri­tiedoista 299 291 potilaan totaali- ja 7 714 unikondylaariproteesin tiedot.

Polven tekonivelelle saatiin 82 prosentin ja lonkan tekonivelelle 58 prosentin takuu 25 vuoden seurannassa.

Yhteensä polven tekonivelistä pysyi kiinni 25 vuoden seurannassa 82 prosenttia ja unikondylaariproteeseista 70 prosenttia. Lonkan tekonivelien arvioitu kiinnipysyminen oli julkaisuaineistoissa 78 prosenttia (13 212 potilasta) ja kansallisissa rekisteritiedostoissa 58 prosenttia (215 676 tekonivelleikkausta ­Australian ja Suomen rekistereistä).

Suomessa ortopedit ovat laskeneet, että tekonivelien kysyntä suhteessa väestöön lisääntyy vielä muutaman vuoden. Tyypillinen tekonivelpotilas on 65–70-vuotias ja painoindeksi on 28–31 kg/m2. Hieman yli puolet on naisia.

Kansalliset rekisterit auttavat laadun seurannassa ja tieto on luotettavampaa kuin yksittäisten sairaaloiden julkaisuissa. Lisätietoa Suomen rekisteristä löytyy täältä.

Lähde: Evans JT ym. How long does a knee replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. Lancet 2019;393:655–63.

Kirjoittaja
Hannu Paajanen

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 15-16/2019.