Potilaille raskas valmistelu paksusuolileikkaukseen sittenkin turhaa

Suolen tyhjennys ja antibiootit eivät vähentäneet komplikaatioita, kertoo Lancetissa julkaistu suomalaistutkimus.

Potilaille raskas valmistelu paksusuolileikkaukseen sittenkin turhaa Kuva 1 / 1

Paksusuolen valmistelu leikkaukseen tyhjennysaineella ja antibiootilla vaikuttaa turhalta. Tähän tulokseen tultiin Lancetissa juuri julkaistussa suomalaistutkimuksessa.

Päätutkija, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, LT Laura Koskenvuo HUS:sta kertoo, ettei suolen valmistelu vähentänyt leikkausalueen infektioita eikä muitakaan komplikaatioita.

Suolen valmistelu on potilaalle työläs toimenpide.

– Tämän tutkimuksen valossa suolen valmistelusta ei ole mitään hyötyä, joten sitä ei kannata tehdä.

Tutkimuksessa randomoitiin 400 suomalaista paksusuolileikkaukseen tulevaa kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä suoli valmisteltiin ennen leikkausta juotavalla tyhjennysaineella ja suun kautta otettavilla antibiooteilla, toisessa ei. Noin kolme neljästä oli syöpäpotilaita.

Ryhmien väliltä ei löytynyt eroja missään tutkitussa asiassa.

– Ei leikkausalueen infektioissa, ei suolisauman pettämisissä, ei uusintaleikkauksissa, ei sairaalahoidon pituudessa, ei uusintakäynneissä, ei kuolleisuudessa eikä antibioottihoidon haittavaikutuksissa, Koskenvuo luettelee.

Eroa ei ollut myöskään siinä, saivatko potilaat adjuvanttihoitoa. Ne, jotka hoitoa tarvitsivat, saivat sitä yhtä hyvin molemmissa ryhmissä.

Yhdysvalloissa valmistelua suositellaan

Idea tutkimukseen tuli siitä, että 2013–2015 julkaistiin useita isoja amerikkalaisia retrospektiivisiä kohorttiaineistoja, joiden mukaan paksusuolen valmistelu ennen leikkausta vähensi suolisauman pettämisiä, haavatulehduksia ja muita infektioita.

Koskenvuo muistuttaa, että näissä tutkimuksissa oli valikoitu potilasaineisto. Niissä katsottiin takautuvasti rekistereistä, mitä potilaille on tehty ja miten on mennyt.

On mahdollista, että kirurgit ovat valinneet suolen valmistelun esimerkiksi hyväkuntoisille potilaille, joille valmistelu voidaan tehdä helposti kotona.

Tulosten vuoksi amerikkalaiset kirurgiyhdistykset päätyivät muuttamaan hoitosuosituksia ja suosittelemaan suolen valmistelua tyhjennysaineen ja antibiootin yhdistelmällä. Yhdysvalloissa valmistelua tehdään paljonkin.

Hiljattain on julkaistu uusia katsauksia, joissa todetaan, että harvat Euroopassa tekevät suolen valmistelua, "vaikka sen on todettu olevan hyödyllistä".

Suomessa kirurgit eivät ole lähteneet niin aktiivisesti käyttämään suolen valmistelua kuin Yhdysvalloissa.

– Se on ollut tosi järkevä linja, ja siinä kannattaa pitäytyäkin.

"Tämä on kuuma puheenaihe"

Tätä ennen aiheesta ei ole julkaistu yhtään randomoitua prospektiivista tutkimusta, jossa toiselle ryhmälle tehdään valmistelu ja toiselle ei.

Muitakin tutkimuksia on työn alla, mutta niitä ei ole vielä julkaistu.

– Tämä tutkimus ehti ensin.

Sen sijaan laajoja kohorttitutkimuksia ja meta-analyyseja on julkaistu sitäkin enemmän.

Koskenvuon mukaan tarvitaan kuitenkin useampia randomoituja töitä, ennen kuin tulos on täysin varma.

Tutkimuksessa olivat mukana Helsingin ja Oulun yliopistolliset sairaalat sekä Seinäjoen ja Keski-Suomen keskussairaalat.

– Vaikkei valmistelua kovin paljon Suomessa tehdäkään, tämä on gastrokirurgeja kiinnostava asia ja kuuma puheenaihe meidän alan kongresseissa.

Lisätietoja: Koskenvuo Laura MD, Lehtonen Taru MD, Koskensalo Selja MD, Rasilainen Suvi MD, Klintrup Kai MD, Ehrlich Anu MD, Pinta Tarja MD, Scheinin Tom MD, Sallinen Ville MD: Mechanical and Oral Antibiotic Bowel Preparation Versus no Bowel preparatIon for eLEctive Colectomy (MOBILE): a multicentre, randomised, parallel, single-blinded trial. Lancet, 8th August, 2019.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 9.8.2019.

Oletko jo lukenut nämä?