Psykoosin ennusmerkit voivat olla erilaisia nuorilla ja keski-ikäisillä

Keski-ikäisillä lievemmät psykoottisenkaltaiset oireet eivät ennakoineet psykoosisairautta toisin kuin nuorilla.

Psykoosiin sairastumisen ennusmerkit voivat olla erilaiset nuorilla ja keski-ikäisillä, selvisi psykologian lisensiaatti Annamaria Wikströmin väitöstutkimuksessa.

Nuoria koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että psykoosiin sairastumista edeltävät lievemmät psykoottisenkaltaiset oireet. Keski-ikäisillä tällainen oireilu ei kuitenkaan ennakoinut psykoosisairautta 11 vuoden seurannassa.

– Psykoosisairauden varhainen tunnistaminen ja nopea hoidon aloittaminen parantavat sairauden ennustetta, joten olisi tärkeää havaita ajoissa sairastumista enteilevät merkit, sanoo Wikström tiedotteessa.

Wikström tutki kognitiivista suoriutumista sekä psykososiaalista toimintakykyä kahdessa aikuisväestön ryhmässä, joissa oli yleisväestöön verrattu mahdollisesti kohonnut alttius psykoosisairauteen. Tutkimuksessa oli mukana skitsofreniapotilaiden terveitä sisaruksia sekä aikuisia, jotka olivat raportoineet psykoottisenkaltaisia oireita systemaattisessa kartoituksessa. Aineisto oli koottu THL:n laajoista väestöpohjaisista tutkimuksista.

Tuloksista selvisi, että skitsofreniapotilaiden terveillä sisaruksissa voi esiintyä lieviä kognitiivisia vaikeuksia. Heillä ei kuitenkaan esiintynyt sosiaalista tai fyysistä mielihyväkokemuksen alenemista enemmän kuin verrokeilla.

– Tämä voi viitata siihen, että voimakas anhedonia liittyy keski-ikäisillä henkilöillä enemmän skitsofreniaspektrin sairauteen kuin perinnölliseen sairastumisalttiuteen, Wikström arvioi.

Hänen mukaansa on mahdollista, että keski-ikäisten psykoottisenkaltaiset oireet ovat sairastumisriskin osalta parempilaatuisia kuin nuoremmissa ikäryhmissä.

– Sairastumisriskiä tulisi kuitenkin arvioida suuremmalla aineistolla ja pidemmällä seuranta-ajalla kuin mikä oli mahdollista tässä tutkimuksessa, hän sanoo.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 29.4.2019.