Ratkaisukeskeinen lähestymistapa voi tukea ala-asteen oppilaita

Muutokset olivat merkittäviä, mutta verrokit ja seuranta puuttuivat.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa voi tukea ala-asteen oppilaita Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Ratkaisukeskeinen lähestymis­tapa voi tukea ala-asteen oppilaiden yhteistyö- ja omatoimisuustaitoja, ilmeni suomalais-kiinalaisessa tutkimuksessa.

Aiheesta on olemassa vähän empiiristä tutkimusnäyttöä.

Interventio käsitti opettajien yhden päivän perehdytyksen ratkaisukeskeiseen työotteeseen. Sen jälkeen koko luokka (22 Suomessa, 18 Kiinassa) äänesti yhteisesti tavoiteltavan taidon. Kun kaikki olivat saavuttaneet sen, kukin oppilaista valitsi itselleen tavoiteltavan taidon. Ensimmäisen vaiheen oli määrä rakentaa ryhmähenkeä, jonka tuella toinen vaihe onnistuisi paremmin.

Tutkimuksessa mitattiin opettajien arviota luokan koululaistaidoista ennen ja jälkeen intervention sekä näkemystä rakentavasta vuorovaikutuksesta. Muutokset olivat erittäin merkitseviä. Avovastauksissa tuli esille muun muassa rakentavan toiminnan laajenemista tavoite­alueiden ulkopuolellekin.

Koulut ovat vaikeuksissa levottomien oppilaiden kanssa. Vaarana on, että oppilaita ohjautuu reaktiivisessa ­oirehdinnan vaiheessa terveyden­huoltoon, vaikka heillä ei ole varsinaista psyykkistä häiriötä.

Ratkaisukeskeinen viite­kehys näyttää auttavan siirtämään painopistettä ongelmapuheesta etenevään puheeseen ja rakentavaan toimintaan. Verrokkien ja seurannan puuttuessa ja vain opettajien mielipiteisiin nojautuvana tutkimusnäyttö jää ­kuitenkin heikoksi.

Niu SJ, Niemi H. Teachers support of students’ social-emotional and self-management skills using a solution-focused skillful-class method. Eur J Soc Behav Sci 2020;XXVII(3):3096–114.

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 8/2020.

Teksti: Hannu Westerinen

Oletko jo lukenut nämä?