Runsas kännykän käyttö ei aiheuta päänsärkyä tai kuulo-ongelmia

Nelivuotiseen seurantatutkimukseen osallistui yli 24 000 ihmistä Suomesta ja Ruotsista.

Matkapuhelimen käytöllä ei ole yhteyttä päänsäryn, tinnituksen eikä kuulon heikentymisen kehittymiseen, toteaa tuore seurantatutkimus. Nelivuotiseen tutkimukseen osallistui yli 24 000 ihmistä Suomesta ja Ruotsista.

Tutkimushenkilöt jaettiin ryhmiin puheajan perusteella. Tiedot puheajasta saatiin matkapuhelinoperaattoreilta. Mukana analyysissa oli vain henkilöitä, jotka eivät tutkimuksen alussa kärsineet viikottaisesta päänsärystä, tinnituksesta tai kuulon alenemasta.

Seurannan aikana lähes joka kymmenes kertoi alkaneesta viikottaisesta päänsärystä, ja yleisintä särky oli eniten kännykkään puhuneiden (4,5 tuntia viikossa) ryhmässä. Ero kuitenkin hävisi, kun päänsäryn muut riskitekijät otettiin huomioon.

– Tulokset osoittavat, että matkapuhelinta käyttävät eniten ihmiset, joilla on myös eniten päänsäryn riskitekijöitä. On myös mahdollista, että runsas matkapuhelimen käyttö liittyy kiireiseen ja stressaavaan elämäntyyliin, sanoo Suomen tutkimusta vetävän Tampereen yliopiston epidemiologian professori Anssi Auvinen tiedotteessa.

Auvisen mukaan nyt saadut tulokset ovat aiempia tutkimuksia luotettavampia, joissa puheajan määrä on perustunut tutkittavien omaan arvioon, kun taas nyt määrä saatiin suoraan puhelutiedoista.

Tutkimusaineisto on osa laajaa eurooppalaista COSMOS-tutkimusta, jossa arvioidaan matkapuhelinten mahdollisia vaikutuksia terveyteen. Seuraavaksi selvitetään unihäiriöiden, hermostosairauksien ja syövän esiintymistä suhteessa kännykän käytön määrään.

Tampereen yliopiston lisäksi mukana hankkeessa oli Karolinska Institutet sekä tutkimuslaitoksia ja yliopistoja Englannista, Hollannista ja Tanskasta.

Tulokset julkaistiin International Journal of Epidemology -tiedelehdessä heinäkuussa. (Auvinen A ym. International Journal of Epidemology, 13.7.2019.)

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 29.7.2019.