Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Maailmanlaajuisesti lähes kaikkien terveellisten ruokien ja ravintoaineiden saanti oli alle tavoitearvojen, epä­terveellisten taas yli.

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elin­vuotta (DALY).

Massiivisen väestötutkimuksen kunnianhimoisena tavoitteena oli ­määrittää ravintoon liittyvien tekijöiden, muun muassa maidon, prosessoidun lihan ja kasvisten, vaikutuksia pitkäaikais­sairauksiin liittyvään kuolleisuuteen ja haittapainotettuihin elinvuosiin. Aineisto kerättiin 195 maasta vuosilta 1990–2017, laajasti tietolähteitä yhdistäen. Analyyseissä mukana olleet olivat vähintään 25-vuotiaita. Tutkijat määrittelivät 15 ruoka- ja ravintoaineelle optimaalisen päivittäisen tavoiteannoksen.

Yleisimmät ruokavalioon liittyvät kuolemansyyt olivat sydän- ja verisuonitaudit (10 milj. kuolemaa), syövät (0,9 milj. kuolemaa) ja tyypin 2 diabetes (0,3 milj. kuolemaa). Ruokavalioon liittyvistä kuolemista 45 prosenttia tapahtui ennen 70 vuoden ikää.

Maailmanlaajuisesti lähes kaikkien terveellisten ruokien ja ravintoaineiden saanti oli alle tavoitearvojen, epä­terveellisten taas yli. Runsas suolan käyttö, vähäinen täysjyväviljojen ja vähäinen hedelmien käyttö olivat merkittävimmät ravitsemukseen liittyvät riskitekijät. Seuraavaksi eniten kuolleisuutta lisäsivät vähäinen pähkinöiden ja siementen, vihannesten ja omega-3-rasvahappojen saanti.

Laajan väestötutkimuksen perusteella joka viides kuolema olisi ehkäistävissä parantamalla ruokavaliota. Ruokavalioon liittyvät riskitekijät vaikuttavat väestön terveyteen, riippumatta iästä, suku­puolesta ja maan sosiodemografisesta kehitystasosta.

Lähde: GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2019;393:1958–72.

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 33/2019.