Säännöllinen D3-vitamiinilisä vähentää syöpäkuoleman riskiä

Myös kokonaiskuolleisuus oli pienempi, havaittiin yli 50 tutkimuksen meta-analyysissa.

Matalan D-vitaminitason on todettu olevan yhteydessä syöpä- ja verisuonitauti­kuolleisuuteen havainto­tutkimuksissa. Laajassa meta-analyysissä tätä ei tullut esiin, mutta säännöllinen D3-vitamiinilisän käyttö vähensi syöpäkuoleman riskiä 16 prosenttia.

Tietokannoista etsittiin satunnaistettuja vertailukokeita, joissa D-vitamiini­lisän yhteyttä kuolleisuuteen verrattiin lumehoitoon tai ilman hoitoa olleisiin. Meta-analyysiin seuloitui 52 tutkimusta. Tutkittavat olivat 18 vuotta täyttäneitä. D-vitamiinin annoksissa oli eroja.

D-vitamiinilisä pienensi merkitsevästi syöpäkuoleman riskiä, mutta etu ilmeni vain D3-vitamiinilla tehdyissä tutkimuksissa. Vitamiinilisällä ei ollut vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen, sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen tai muuhun kuolleisuuteen. Kokonaiskuolleisuus oli D3-vitamiinia käyttäneillä merkitsevästi pienempi kuin D2-vitamiinia käyttäneillä. Myös pidempi seuranta-aika oli yhteydessä vähäisempään kokonaiskuolleisuuteen.

Suomalainen D-vitamiinin saantisuositus 2–74-vuotiaille on 10 µg/vrk ja sitä vanhemmille 20 µg/vrk. D-vitamiinilisää saatetaan tarvita talvisaikaan, ikäihmisille läpi vuoden. D-vitamiinilisää suositellaan ylläpitämään luuston terveyttä.

Lähde: Zhang Y, Fang F, Tang J ym. Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;366:l4673. doi: 10.1136/bmj.l4673.

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 37/2019.