Sepelvaltimotaudin diagnostiikka muuttumassa

Amerikkalaisessa tutkimuksessa satunnaistettiin noin 10 000 rinta­kipupotilasta joko TT-kuvaukseen tai rasituskokeella tapahtuvaan sydänlihasiskemian osoitukseen.

Nykyaikaisella tietokonekerrosku­vauksella voidaan osoittaa alkavatkin tautimuutokset sepelvaltimoissa. Niinpä se on korvaamassa rasitus-EKG:ta rintakipuoireiden selvittelyssä.

Rasituskokeella havaittavan sydänlihasiskemian toteaminen näyttää kuitenkin säilyttävän asemansa iäkkäämpien potilaiden diagnostiikassa.

Asiaa tutkittiin amerikkalaisessa PROMISE-tutkimuksessa. Siinä satunnaistettiin noin 10 000 rinta­kipupotilasta ensivaiheessa joko TT-kuvaukseen tai rasituskokeella tapahtuvaan sydänlihasiskemian osoitukseen. Tutkimusten jälkeen potilaita seurattiin keskimäärin 25 kuukautta.

Tietokonekerroskuvauksessa havaittu sepelvaltimotauti – tai jopa kalkkiker­tymä – lisäsi sydäninfarktin tai sydänkuoleman vaaran noin kolminkertaiseksi alle 65-vuotiailla, mutta vanhemmilla rintakipupotilailla se ei vaikuttanut ennusteeseen. Rasituksessa ilmenevällä sydänlihasiskemialla ei puolestaan todettu ennusteellista merkitystä alle 65-vuotiailla, mutta iäkkäämmillä potilailla se suurensi sydäntapahtumien vaaran 3–6-kertaiseksi.

Järkevä nykyaikaisten sepelvaltimotautidiagnostiikan menetelmien käyttö vaatii yhä enemmän asiatuntemusta – siis edeltävää kardiologin työpanosta – turhien kustannusten ja hoitoviiveiden minimoimiseksi.

Osa rintakipupotilaista voidaan valikoida suoraan varjoainekuvaukseen ja osalla voi olla perusteltua käyttää TT-kuvausta alkavankin taudin poissulkuun. Jos tauti on todennäköinen pelkän iän ja vaaratekijöiden perusteella, sydänlihaksen perfuusiotutkimukset tai pelkkä rasitus-EKG saattavat olla paras menetelmä yksilölliseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Jos oire ei viittaa sydän­peräiseen syyhyn, ei yleensä tarvita mitään näistä tutkimuksista.

Lowenstern A, Alexander KP, Hill CL ym. Age-related differences in the noninvasive evaluation for possible coronary artery disease. Insights from prospective multicenter imaging study for evaluation of chest pain (PROMISE) trial. JAMA Cardiol, verkossa ensin 18.11.2019. doi: 10.1001/jamacardio.2019.4973

Teksti: Juhani Airaksinen