Sepelvaltimotaudin kajoava hoito

Sepelvaltimotaudin kajoavalla hoidolla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joissa sydäntä joudutaan leikkaamaan tai hoitamaan erilaisilla verisuonten katetroinnin kautta tehtävillä toimenpiteillä.

Sepelvaltimotaudissa sydämeen verta tuovien valtimosuonten seinämään syntyy muutoksia, joiden seurauksena suonet voivat ahtautua. Nämä valtimot kulkevat sydämen päällä kuin seppele – siitä nimi sepelvaltimot. Kajoavalla hoidolla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joissa sydäntä joudutaan leikkaamaan tai hoitamaan erilaisilla verisuonten katetroinnin kautta tehtävillä toimenpiteillä.

Muutokset syntyvät, kun sepelvaltimoiden sisäpinnalle kertyy kovettumia eli plakkeja. Tämän valtimoita vaurioittavan ja usein ahtauttavan taudin nimi on valtimonkovettumatauti. Tautia voi esiintyä muuallakin kuin sydämessä, mm. aivoissa, alaraajoissa, silmissä ja munuaisissa. Plakit sisältävät rasvaa (mm. kolesterolia) ja kalkkia.

Kun seinämän plakkimuodostuma repeää, tämä kohta sepelvaltimosta voi tukkeutua, vaikkei itse plakki olisi alun perin verenkiertoa vaikeuttanutkaan. Seurauksena on sydäninfarkti, jossa osa sydämen lihaksesta uhkaa tuhoutua, ellei asiaan puututa nopeasti.

Tukkoon mennyt sepelvaltimo voidaan usein saada auki lääkkein (liuotushoito). Tässä keskitytään kuitenkin kajoaviin hoitomuotoihin, joita käytetään silloin, kun plakki ahtauttaa veren kulkua sepelvaltimossa.

Pallolaajennushoidossa lääkäri ujuttaa ranteen tai nivusalueen valtimoa myöten ohuen johdon aivan sydämeen asti, ahtauman kohdalle. Johdon päässä on tyhjä kumipallo (pallokatetri). Kun pallo on saatu ahtautuneen sepelvaltimon kohdalle röntgenläpivalaisua apuna käyttäen, se täytetään nesteellä. Tällöin pallo laajenee ja työntää ahtauman suonen seinämää vasten ja avaa tien veren virtaukselle. Johdon mukana voidaan pallolaajennuksen jälkeen sijoittaa paikalle metallinen tukiverkko (stentti). Verkko varmistaa sen, että pallolla laajennettu sepelvaltimon kohta myös pysyy auki. Verkkoon voidaan myös imeyttää plakin kasvua ehkäisevää lääkeainetta (lääkestentti).

Ohitusleikkaukseen turvaudutaan, jos ilmenee, että potilaalla on niin monta tai hankalaa ahtaumaa sepelvaltimoissaan, ettei niitä voi hoitaa pallolaajennuksella ja tukiverkolla. Tässä leikkauksessa rintakehä avataan ja sepelvaltimot paljastetaan. Kirurgi ompelee palan laskimoa tai valtimoa niin, että se ohittaa ahtauman, ja veri virtaa uudessa suonessa ahtaumakohdan ohitse. Laskimo tai valtimo otetaan muualta potilaan elimistöstä. Ohitusleikkaus voidaan nykyään tietyissä tapauksissa tehdä myös rintakehää avaamatta, tähystysleikkauksena.

Sepelvaltimotautia voidaan ehkäistä näin:

➤ Älä tupakoi.
➤ Jos paino, kolesteroli, verenpaine tai verensokeri on koholla, hoida ne kuntoon elintapamuutoksin ja tarvittaessa lääkkein.
➤ Liiku säännöllisesti.
➤ Syö sydänystävällistä ruokaa.

Näillä toimenpiteillä voidaan jo syntyneitäkin plakkimuutoksia vähentää.

Näistä ja muista asioista saa lisätietoja Suomen Sydänliitosta.

Tarkastanut:
Marja Aira
LT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Jaan Seitsara