Suurin osa tapaturmista on kaatumisia

Kaatumisia tapahtuu erityisesti ikäihmisille.

Suurin osa sairaalahoitoa vaativista kaatumisista tapahtuu iäkkäille kotona tai palveluasumisessa.
Adobe/AOP
Suurin osa sairaalahoitoa vaativista kaatumisista tapahtuu iäkkäille kotona tai palveluasumisessa.

Suurin osa sairaalahoitoa vaativista tapaturmista vuonna 2021 oli kaatumisia, kertoo THL.

Suurin kaatumiselle altistava riskitekijä on korkea ikä. Iäkkäille kaatuminen voi myös todennäköisemmin aiheuttaa vakavan vamman, kuten lonkkamurtuman. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaatumistapaturmien määrään.

Suurin osa (64 %) erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidetuista tapaturmista tapahtui kotona, palveluasumisessa, liikunnassa, tai muulla vapaa-ajalla. Tapaturmista seitsemän prosenttia tapahtui liikenteessä ja kolme prosenttia työssä.

Polkupyöräilijöillä onnettomuuksia

Liikenneonnettomuuksien takia vuodeosastohoitoa saaneiden potilaiden lukumäärä väheni vuonna 2021. Hoitoa sai tuolloin noin 5 100 ihmistä.

Samaan aikaan polkupyöräonnettomuuksien takia vuodeosastohoitoa saaneiden määrä on kuitenkin pysynyt tasaisena. Se oli noin 2 100 henkilöä vuonna 2021. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista 41 prosenttia oli polkupyöräilijöitä.

Osastohoidon määrä tapaturmien vuoksi on 2000-luvulla vähentynyt – etenkin miesten kohdalla. Heidän määränsä osastohoidossa on tippunut 29 prosentilla. Myös naisten lukumäärä on ollut laskussa vuodesta 2017 alkaen, potilaiden määrä on laskenut 14 prosentilla.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.