Synnynnäisen taipumuksen aggressiivisuuteen voi kanavoida vapaaotteluun

Siperialaistutkimukseen osallistui muun muassa murhaajia.

Serotoniinin kuljetusta aivoissa säätelevien geenien puutteellisen toiminnan on havaittu olevan yhteydessä aggressiivisuuteen, impulsiivisuuteen ja vihamielisyyteen. Toisaalta psykoanalyyttinen teoria esittää, että aggressiivinen viettienergia on mahdollista sublimoida hyödylliseen toimintaan. Siperialainen tutkimusryhmä päätteli tutkimuksessaan, että perinnöllistä taipumusta aggressiivisuuteen voidaan kanavoida kontrolloidusti vapaaottelun harrastamiseen.

Tutkimukseen osallistui neljä ryhmää: miesvankeja, joilla ei ollut todettuja psykiatrisia häiriöitä, tavallisia miehiä, joilla ei ollut rikostuomioita eikä todettuja psykiatrisia häiriöitä, koulupoikia ja erityisen kovapintaisia vapaaottelussa kilpailevia miehiä, joilla ei ollut rikostuomioita eikä psykiatrisia häiriöitä. Rikolliset oli jaettu edelleen alaryhmiin rikosten väkivaltaisuuden perusteella, murhaajia oli 88.

Tutkijoiden hypoteesina oli, että erityisesti serotoniinin kuljetusproteiinin ID-tyyppi D/D ja VNTR-tyyppi 12/12 olisivat yhteydessä väkivaltaisuuteen.

Yhdistelmän D/D–12/12 esiintyvyys oli tavallisilla miehillä 1,8 %, koulupojilla 16,2 %, vapaaottelijoilla 12,4 % ja rikollisilla 23,4 %. Yhteen murhaan syyllistyneillä yhdistelmän esiintyvyys oli 14,6 % ja useampaan murhaan syyllistyneillä 34,2 %.

Tutkijat päättelivät, että vapaaottelijat olivat kyenneet kanavoimaan synnynnäisen aggressiivisuutensa rakentavalla tavalla kamppailulajiinsa. D/D–12/12-yhdistelmän suurta esiintyvyyttä pojilla he selittivät siten, että koska yhdistelmä altistaa onnettomuuksille ja väkivaltaisille kuolemille, se on väestössä yleisempi teini-ikäisillä kuin yli 50-vuotiailla. Nuorena saadun vankeustuomion tutkijat puolestaan otaksuivat suojanneen rikollisia ennenaikaiselta kuolemalta.

Kun Ruotsissa aikanaan kokeiltiin väkivaltarikollisten ohjaamista vankilassa kamppailulajien harrastamiseen, kokeilu sai mediassa osakseen ankaraa kritiikkiä – muun muassa siitä, että rikollisten tappelutaitoja kohennetaan verorahoilla. Siperialaistutkimuksen perusteella tällaiset kokeilut saattavat kuitenkin olla toimivia ainakin nuorten vankien kohdalla.

Lähde: Cherepkova EV, Maksimov VV, Aftanas LI. Polymorphism of serotonin transporter gene in male subjects with antisocial behavior and MMA fighters. Translational Psychiatry 2018;8:248.

Kirjoittaja
Tero Taiminen

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 3/2019.