Täysimetys yhteydessä matalaan kolesteroliin nuoruusiässä

Täysimetetyillä todettiin muita terveellisempi lipidiprofiili hongkongilaistutkimuksessa.

Rintamaidon kolesterolipitoisuus on suurempi kuin äidinmaidonkorvikkeiden, ja niinpä imetetyillä vauvoilla on korkeampi kokonaiskolesterolitaso ja erilainen kolesterolisynteesi ja -metabolismi kuin korvikkeella ruokituilla. Täysimetys varhaislapsuudessa vaikuttaa kuitenkin edistävän terveellisempää lipidiprofiilia nuoruusiässä.

Aineistona olivat hongkongilaisen syntymäkohortin 3 261 nuorta. Kehonkoostumus tutkittiin bioimpedanssi­mittauksella ja verinäytteistä määritettiin lipidiarvot 17 vuoden iässä.

Tutkittavista kahdeksan prosenttia oli saanut pelkästään rintamaitoa ensimmäisten kolmen elinkuukauden ajan, 52 prosenttia pelkästään ­korvikemaitoa ja 40 prosenttia molempia.

Täysimetys oli yhteydessä matalampiin kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin arvoihin nuoruusiässä. HDL-kolesterolin pitoisuuksiin varhaisella ruokinnalla ei ollut vaikutusta. Osittain imetettyjen ja pelkästään korviketta saaneiden lipidi­profiili oli samanlainen. Kehon rasva­prosentissa tai painoindeksissä ei todettu eroja ryhmien välillä.

Havaittu yhteys ei selittynyt tutkitta­vien kehonkoostumuksella. Mahdollinen selitys on kolesterolimetabolian erilainen ohjelmoituminen varhaislapsuudessa.

Lähde: Hui LL, Kwok MK, Nelson EAS ym. Breastfeeding in infancy and lipid profile in adolescence. Pediatrics 2019;143(5). doi: 10.1542/peds.2018-3075

Kirjoittaja
Nina Kaseva
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 23/2019.