Täysmaitoa vai vähärasvaista lapsille?

Vähärasvaisen maidon käyttö ei ehkä vähennäkään lapsuuden ylipainon riskiä.

Täysmaitoa vai  vähärasvaista lapsille? Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Ravitsemussuositusten mukainen vähärasvaisen maidon käyttö ei ehkä vähennäkään lapsuuden ylipainon riskiä, vaikka onkin erinomainen ravintoaineiden lähde. Täysmaitoa käyttäneillä lapsilla oli meta-analyysin mukaan 40 % vähäisempi ylipainon ja lihavuuden riski kuin vähärasvaisempaa maitoa juovilla.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä selvitettiin täysmaidon (3,25 % rasvaa) ja vähärasvaisten maitojen (0,1 %, 1 % tai 2 % rasvaa) yhteyttä lasten ylipainoon ja lihavuuteen.

Mukaan otettiin sekä havainnointi- ja interventiotutkimuksia. Kriteerit täytti 20 poikittaistutkimusta ja 8 prospektiivista tutkimusta, ja meta-analyysiin otettiin mukaan niistä 14. Yhtään kliinistä koetta aiheesta ei löydetty.

Suurempi lehmänmaidon kulutus oli yhteydessä vähäisempään ylipainoon 18 tutkimuksessa, ja 10 tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä maidon kulutuksen ja ylipainon välillä.

Havainnointitutkimusten perusteella täysmaidon kulutus on yhteydessä vähäisempään ylipainon riskiin lapsuudessa. Täysmaidon suurempi rasva­määrä voi säädellä kylläisyyden tunnetta ja näin vaikuttaa syötyihin ruokamääriin.

Vanderhout SM, Aglipay M, Torabi N ym. Whole milk compared with reduced-fat milk and childhood overweight: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr, verkossa ensin 18.12.2019. doi: 10.1093/ajcn/nqz276.

Teksti: Nina Kaseva

Oletko jo lukenut nämä?