Tietotyöhön liittyvät uhkatekijät esiin

Tietotyöläisen työsuoritusta heikentää muun muassa presenteismi, eli tehoton töissä olo.

Tietotyöhön liittyvät uhkatekijät esiin Kuva 1 / 1

Tietotyössä on sairauspoissaoloja muita aloja vähemmän. Työhön liittyy kuitenkin työkykyä uhkaavia tekijöitä, joiden aiheuttamat sairauspoissaolot eivät näy tilastojen diagnoosiluokissa. Poissaolojen lisäksi työsuoritusta heikentää presenteismi, eli tehoton töissä olo, joka on vaikeasti havaittavissa.

Tarve herkkään, työkyvyn heikentymistä kertovaan mittariin on siis ollut ilmeinen.

Heini Ahveninen, Heikki Arola ja Jyrki Ollikainen selvittivät Lääkärilehdessä 19/2019 julkaistussa tutkimuksessaan, että tietointensiiviseen työhön kehitetyllä TyöOptimi-kyselyllä pystytään löytämään työntekijät, joilla on lisääntynyt riski kohtuullisiin tai merkittäviin sairauspoissaolomääriin.

Tutkimuksen aineistona oli tieto- ja viestintätekniikka-alan 2 898 työntekijän täyttämät kyselyt, joiden tuloksia verrattiin työnantajan sairauspoissaolotietoihin ajalta 2010–2014.

Kyselyn tuloksilla oli yhteys sairauspoissaolojen määrään. Muisti- ja keskittymisoireet yhdistyivät runsaisiin poissaoloihin. Muistioireilu liittyy masennukseen ja keskittymisoireet stressiin ja uupumukseen.

Kyselyllä voidaan tarkentaa, millaiset tekijät uhkaavat työkykyä. Tämä auttaa kohdentamaan tukitoimet paremmin. Työntekijän palautumista tukevat oman työnteon tavan ja vaikutusmahdollisuuksien löytäminen sekä toimiva varhaisen välittämisen kulttuuri.

Lähde: Ahveninen H, Arola H, Ollikainen J. Kysely tunnistaa sairauspoissaoloriskin tietotyössä. Suom Lääkäril 2019;74:1198–1202.

Kirjoittaja
Tiina Huttu
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 9.5.2019.

Oletko jo lukenut nämä?