TT-kuvauksen asema vahvistumassa rintakipujen diagnostiikassa

Tietokonekerroskuvauksella saadaan entistä tarkempaa tietoa sepelvaltimoiden tilasta.

Tietokonekerroskuvauksella saadaan ­tarkempaa tietoa sepelvaltimoiden tilasta kuin perinteisillä rasituskokeilla tai perfuusiotutkimuksilla. Varmempi diagnoosi ja parempi hoidon kohdis­taminen voivat vaikuttaa myös ennusteeseen.

SCOT-HEART-tutkimuksessa satunnaistettiin kardiologin arvioon lähetetyt 4 146 rintakipupotilasta joko tavanomaiseen diagnostiseen selvittelyyn ja hoitoon tai sepelvaltimoiden TT-kuvauksen pohjalta tapahtuvaan hoitoon.

TT-ryhmässä ilmeni viiden vuoden seurannassa vähemmän sydäninfarkteja ja sepelvaltimotautiperäisiä kuolemia (2,3 % vs. 3,9 %, p = 0,004). Sydänkuolemat olivat harvinaisia (0,2 % vs. 0,4 %) ja ryhmien eron selitti pääosin sydäninfarktien väheneminen. TT-kuvausryhmän potilaista useampi käytti sekundaari­preventiolääkkeitä. Kajoavia tutkimuksia ja hoitoja tehtiin molemmissa ryhmissä yhtä vähän, mutta TT-ryhmässä ne painottuivat seurannan alkuvaiheeseen.

Sepelvaltimotaudin ja toistuvien rintakipujen diagnostiikka on muuttumassa. TT-kuvaus paljastaa sepelvaltimoista myös lievempiasteisen ateroskleroosin, joka ei vielä aiheuta rasitus­kokeissa näkyvää iskemiaa. Suuri osa infarkteista on seurausta näiden lievien plakkien repeämistä. Ennusteen kannalta oleellista on tehokas sekundaaripreventiolääkitys.

Teksti: Juhani Airaksinen

Kuva: Fotolia