Tulehduskipulääke voi aiheuttaa varhaisen keskenmenon

Keskenmenon riski riippui annoksesta ja liittyi hedelmöitysajankohtaan.

Varhaisen keskenmenon todennäköisyys oli noin puolitoistakertainen, jos nainen käytti hedelmöityksen tienoilla tulehduskipulääkkeitä, verrattuna ­lääkkeitä käyttämättömiin. Parasetamolia käyttäneisiin verrattuna riski oli lähes samaa luokkaa. Tulehduslääkkeisiin liittyvä keskenmenon riski oli annos­riippuvainen ja liittyi nimenomaan hedelmöitysajankohtaan.

Keskenmenoalttius johtui tutkijoiden mielestä tulehduskipulääkkeen aiheuttamasta prostaglandiinipitoisuuden pienenemisestä, josta seurasi alkion implantaation häiriö. Valtaosa keskenmenoista tapahtui ennen 8. raskausviikkoa. Naiset, joiden painoindeksi oli alle 25 kg/m2, olivat erityisen alttiita.

Tutkimuksen noin tuhat naista käsittävä aineisto oli otos amerikkalaisesta alueellisesta terveydenhuoltopalvelujärjestelmästä. Yksittäisten valmisteiden vertailuun aineisto ei riittänyt. Asetyylisalisyylihapon käyttöä ei tutkittu, ilmeisesti lääkkeen satunnaisen ja yleisen käytön takia. Useita sekoittavia tekijöitä pyrittiin kyllä eliminoimaan. Paraseta­moli ei vaikuta prostaglandiinipitoisuuksiin, ja tämän ryhmän tutkimisella pyrittiin vähentämään tutkimuksen valintaharhaa. Saattaa olla, että tulehduskipulääkkeitä käyttäneet kuitenkin erosi muista esimerkiksi perustaudeiltaan.

Tutkijat katsovat, että raskautta suunnittelevan tulisi välttää tulehduskipulääkkeitä ajatellun hedelmöitymisajankohdan lähestyessä.

Teksti: Pentti Kirkinen

Li D, Ferber J, Oduli R ym. Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs dueing pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol 2018;219:275.e1–275.e8.