Tutkijat löysivät uusia alkoholinkäyttöön liittyviä geenejä

Geenipaikoilla on yhteyksiä myös neuropsykiatrisiin oireyhtymiin.

Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa löydettiin 46 uutta ihmisen perimän kohtaa, jotka liittyvät alkoholinkäyttöön.

Tutkijoiden mukaan tulokset auttavat paremmin ymmärtämään alkoholinkäytön ja joidenkin neuropsykiatristen oireyhtymien kehittymistä sekä niiden mahdollista yhteistä geneettistä taustaa.

– Nämä geenipaikat muodostavat yhdessä aineenvaihduntateitä, jotka liittyvät ennen muuta alkoholinkäyttöön, mutta niillä oli yhteyksiä myös neuropsykiatrisiin oireyhtymiin, kuten skitsofreniaan, kertoo Tampereen yliopiston kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki tiedotteessa.

Meta-analyysin aineistona oli liki puolen miljoonan ihmisen alkoholinkäyttöön liittyvät genominlaajuiset assosiaatiotutkimukset. Lehtimäen tutkimusryhmä teki aineiston bioinformaattista analyysia.

Tutkimuksessa havaittiin, että erään geenin vaihtelu vaikutti yhden aivojen tärkeän tyvitumakkeen tilavuuteen. Tumake on aiemmin koe-eläimillä yhdistetty alkoholinkäyttöön, ja Lehtimäki arvelee, että sillä voi olla tärkeä alkoholinkäyttöä ohjaava tehtävä myös ihmisillä.

Alkoholi on yksi suurimmista sairauksiin, tapaturmiin, onnettomuuksiin ja väkivaltaan vaikuttavista nautintoaineista maailmassa.

Tutkimusartikkeli julkaistiin Nature Human Behaviour -tiedelehdessä. (Evangelos Evangelou ym. Nature Human Behaviour. 29.7.2019.)

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 23.9.2019.