Työpaikkakiusaaminen lisää sydänriskejä

Työpaikkakiusaaminen lisäsi sydän- ja verisuonitapahtumien vaaraa lähes 60 prosenttia.

Työpaikkakiusaaminen ja väkivalta näyttävät laajan pohjoismaisen selvityksen ­mukaan lisäävän sydänsairauksien ilmaantumista. Kolmeen ruotsalaiseen ja tanskalaiseen työterveystutkimukseen osallistui yhteensä 79 201 henkilöä, joilla ei ollut tiedossa sydän- ja verenkiertoelimistön sairautta. Tutkimuksen alussa 9 prosenttia työntekijöistä raportoi kokeneensa edellisen vuoden aikana työpaikka­kiusaamista ja 13 prosenttia jonkinlaista väki­valtaa. Tutkimustiedot yhdistettiin kansallisiin sairaala- ja kuolemansyy­rekistereihin.

Runsaan 12 vuoden seurannan aikana 3 229 tutkittavalla ilmeni ­sydän- ja verisuonitapahtuma. Työpaikka­kiusaaminen lisäsi muiden riskitekijöiden suhteen vakioitua kardiovaskulaaritapahtumien vaaraa lähes 60 prosenttia ja väkivalta noin 25 prosenttia. Riski oli suurin työntekijöillä, jotka kokivat työpaikallaan kiusaamista päivittäin tai joka viikko.

Tutkijoiden mukaan työpaikka­kiusaaminen lisäsi väestötasolla sydän­riskiä yhtä paljon kuin diabetes. Riskivaikutuksen arveltiin selittyvän negatiivisten tunteiden, ahdistuksen ja masennuksen suorilla ja epäsuorilla vaikutuksilla.

Lähde: Xu T, Magnusson Hanson LL, Lange T ym. Workplace bullying and workplace violence: a multi-cohort study. Eur Heart J 2019;40:1124–34.

Kirjoittaja
Juhani Airaksinen

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 21/2019.