Uusi antibiootti keuhkokuumeeseen

FDA on jo hyväksynyt omadasykliinin, nyt odotetaan myyntilupaa myös Eurooppaan.

Pneumonian hoito ei ole vuosien saatossa isommin muuttunut, mutta nyt myyntilupaa odottelee uusi antibiootti omadasykliini. Omadasykliini osoittautui tehokkaaksi pneumonian hoidossa.

Monikeskustutkimus selvitti omadasykliinin tehoa moksifloksasiiniin verrattuna. Sairaalaan otetut pneumoniapotilaat satunnaistettiin saamaan joko omadasykliiniä 100 mg x 2 i.v. tai moksifloksasiinia 400 mg x 1 i.v. Kolmen vuorokauden hoidon jälkeen sallittiin antibioottihoito suun kautta.

Ensisijainen tulosmuuttuja oli varhainen kliininen hoitovaste neljän oireen perusteella: yskä, liman muodostus, kylkikipu ja hengenahdistus sekä tilanteen pysyminen vakaana viisi vuorokautta. Toissijaisesti tutkijat arvioivat kliinistä vastetta hoidon jälkeen. Tutkimus oli yhdenveroisuustutkimus ja rajana pidettiin yli 10 prosentin eroa.

Omadasykliinin kliininen teho oli 81 prosenttia ja moksifloksasiinin 83 prosenttia. Lääkkeet olivat siis yhdenveroisia. Tutkijoiden arvio hoidon jälkeen osoitti samaa: omadasykliinillä vaste oli 88 prosenttia ja moksifloksasiinilla 85 prosenttia. Haittavaikutuksia sai omadasykliinistä 41 prosenttia ja moksifloksasiinista 49 prosenttia; merkittävin ero oli ripulin esiintymisessä. Erikoista kyllä, omadasykliiniä saaneilla ei raportoitu yhtään Clostrium difficile -infektiota, mutta moksifloksasiinia saaneista niitä esiintyi kahdella prosentilla.

Samanarvoisuus moksifloksasiinin kanssa kertoo hyvästä tehosta, mutta myös turvallisuusprofiili osoittautui lupaavaksi. FDA on jo hyväksynyt omadasykliinin, nyt odotetaan myyntilupaa myös Eurooppaan.

Lähde: Stets R, Popescu M, Gonong JR ym. Omadacycline for community-acquired bacterial pneumonia. N Engl J Med 2019;380:517–27.

Kirjoittaja
Heikki Ekroos

Kuva Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 22/2019.