Verenpaineen intensiivihoito kannattaa

Hoidolla on pystytty ­vähentämään muistisairauden ilmaan­tuvuutta.

Iso satunnaistettu SPRINT-tutkimus osoitti, että ikäihmisten intensiivinen verenpaineen hoito kannattaa. Tutkimus keskeytettiin ennen­aikaisesti, sillä jo kolmen vuoden ­seurannassa intensiivisessä hoidossa olleiden kokonaiskuolleisuus ja kardiovaskulaaritapahtumien määrä oli ­kolmanneksen pienempi kuin lievemmän tavoitteen ryhmässä.

Nyt SPRINT-ryhmä on julkaissut osatutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää, miten verenpaineen hoito vaikuttaa aivojen valkean aineen ­muutoksiin ja aivojen tilavuuteen. ­Ajatuksena oli päästä kiinni niihin mekanismeihin, joilla verenpaineen hoidolla on pystytty vähentämään kognition heikkenemistä ja muisti­sairautta.

Osalle tutkittavista tehtiin aivojen magneettikuvaus lähtötilanteessa ja neljän vuoden kohdalla. Tutkittavien keski-ikä tässä osatutkimuksessa oli 67 vuotta ja kaksi kolmasosaa oli miehiä.

Neljän vuoden kuluessa aivojen valkean aineen muutokset lisääntyivät molemmissa ryhmissä, mutta inten­siivihoidon ryhmässä merkitsevästi vähemmän kuin standardihoito­ryhmässä. Myös aivojen tilavuus pieneni ­molemmissa ryhmissä, mutta intensiivihoidon ryhmässä vähemmän. Tutkimuksessa valkean aineen muutoksien tulokset olivat samansuuntaisia alle ja yli 75-vuotiailla, molemmilla suku­puolilla sekä riippumatta verenpaineen lähtötasosta.

Valkean aineen muutokset kertovat aivoissa pienen suonten taudista. Ne ovat useissa tutkimuksissa yhteydessä kognition heikkenemiseen ja muisti­sairauksiin, myös Alzheimerin tautiin. Verenpaineen hoito on ainoa lyhyen aikavälin interventio, jolla meta-­analyysien mukaan on pystytty ­vähentämään muistisairauden ilmaan­tuvuutta. SPRINT-seurannan tuloksia tästä joudutaan vielä odottelemaan.

Lähde: The SPRINT MIND Investigators. Association of intensive vs standard blood pressure control with cerebral white matter leasions. JAMA 2019;322:524–34.

Kirjoittaja
Kaisu Pitkälä

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 38/2019.