Verestä löydetyt merkkiaineet kertovat elinajanodotteesta

Veren aineenvaihdunnan merkkiaineet liittyvät riskiin menehtyä seuraavien 5–10 vuoden aikana.

Oulun yliopiston tutkijat olivat mukana löytämässä verestä aineenvaihdunnan merkkiaineita, jotka kertovat elinajanodotteesta. Tutkimuksessa verestä löydettiin 14 merkkiainetta, joita ovat esimerkiksi aminohappojen tasoja, erilaisia kolesteroliarvoja, rasvahappotasapainon arvoja sekä tulehduksesta kertovia aineita.

Havaitut merkkiaineet perustuvat yli 44 000 eurooppalaisen henkilön verestä tehtyihin analyyseihin.

Verenmittaukseen perustuva menetelmä voi olla ensimmäinen askel kohti räätälöityä terveydenhuoltoa, kertoo tiedotteessa professori Johannes Kettunen Oulun yliopistosta.

– Seuraava askel on tutkia, olisiko tästä merkkiaineinformaatiosta hyötyä sellaisten ihmisten tunnistamiseksi, jotka tarvitsisivat tarkempaa seurantaa. Voisin kuvitella, että esimerkiksi sydäntautipotilaat voisivat hyötyä tästä uudesta informaatiosta. Tämänkaltaista tietoa ei ole aiemmin ollut saatavilla.

Tutkimuksen johtaja, professori Eline Slagboom Alankomaan Leidenin yliopistosta jatkaa, että tutkimus on iso askel eteenpäin. Tulokset kertovat yli 44 000 perusterveen henkilön yleisestä terveydentilasta ja hyvinvoinnista.

– Emme osaa vielä sanoa, johtuuko heikentynyt hyvinvointi matala-asteisesta tulehduksesta, aineenvaihdunnan heikkenemisestä tai esimerkiksi kognition muutoksista. Emme tiedä vielä, miten kohonneeseen riskiin voidaan vaikuttaa, tai mitä neuvoja voi antaa, jos aineenvaihdunnan merkkiaineet osoittavat riskin olevan koholla.

Slagboomin mukaan tarvitaan lisätutkimuksia ennen kuin voidaan ajatella tulosten siirtämistä kliiniseen päätöksentekoon. Aiheeseen pureutuvia jatkotutkimuksia onkin jo käynnissä.

Suomalaisten lisäksi tutkimukseen osallistui muita eurooppalaisia yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä biopankkeja. Tutkimusartikkeli on julkaistu Nature Communications -tiedelehdessä.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Oulun yliopisto

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 21.8.2019.