Viiden päivän antibioottikuuri saattaa riittää ruusuun ja selluliittiin

Tutkimus tuo lisänäyttöä sen puolesta, että ihoinfektioiden hoidossa voidaan käyttää nykyistä lyhyempiä hoitoja.

Viiden päivän antibioottikuuri saattaa riittää ruusuun ja selluliittiin Kuva 1 / 1

Ihon ja ihonalaiskudoksen bakteeri-­infektioiden hoitoajat näyttävät olevan lyhenemään päin. Lisää tietoa asiasta saatiin meta-analyysistä, joka vertaili ruusun ja selluliitin hoitoon käytettyjä antibiootteja.

Koska tauteja on kliinisesti vaikea erottaa, mukaan ­otettiin molempia potilasryhmiä.

Katsaukseen löytyi 43 hoitokoetta, joissa tutkittiin yhteensä 5 999 potilasta, iältään 1–96 vuotta. Kolmasosa tutkimuksista koski vain selluliittia, muissa ihoinfektion syvyys vaihteli.

Viidessä hoidon kestoa selvittäneessä tutkimuksessa tulokset olivat samanlaisia, käytettiinpä mikrobilääkettä viisi päivää tai pidempään. Vertailussa mikään mikrobilääkkeistä ei noussut selvästi muiden ylitse eikä parenteraalinen hoito ollut tehokkaampi kuin suun kautta otettu.

Tutkimus tuo lisänäyttöä sen puolesta, että ihoinfektioiden hoidossa voidaan käyttää lyhyempiä antibioottihoitoja kuin mihin tähän asti on totuttu.

Kuitenkin ihoinfektioiden syvyys ja vakavuus aineistoissa vaihtelivat ja esimerkiksi potilaille tärkeä tulosmuuttuja, kivun väheneminen, oli huomioitu vain harvoin, joten lisätutkimuksia kaivataan.

Lähde: Brindle R, Williams M, Barton E ym. Assessment of antibiotic treatment of cellulitis and erysipelas: A systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2019;155:1033–40.

Kirjoittaja
Helena Liira

Kuva
Adobe AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 47/2019.

Oletko jo lukenut nämä?