Voiko eturauhasen magneettikuvauksen negatiiviseen tulokseen luottaa?

Magneettikuvauksen avulla voidaan päästä eroon tarpeettomien koepalojen komplikaatioista.

Hollantilaisen Nijmegenin radiologian osaamiskeskuksen tutkijaryhmä selvitti, kuinka monelle magneettikuvauksessa negatiiviseksi todetulle ja biopsoimatta jätetylle potilaalle kehittyi seurannan aikana kliinisesti merkittävä eturauhassyöpä.

Systemaattinen 12 koepalan otto kaiku­ohjauksessa on edelleen yleisesti käytössä eturauhassyöpää epäiltäessä. Sen suurin ongelma on aktiivista hoitoa vaativien ja hyväennusteisten syöpien erottaminen toisistaan. Monimuuttujainen magneettikuvaus ja kohdennettu koepalojen otto ovat parantaneet merkittävästi eturauhassyövän paikallistamista ja sen vaikeusasteen arviointia.

Retrospektiivisen tutkimuksen aineistona olivat klinikalla vuosina 2012–17 eturauhassyövän epäilyn vuoksi magneettikuvauksessa käyneet 4 259 potilasta. Kuvauslöydökset raportoitiin viisi­tasoista PI-RADS-luokitusta käyttäen. Löydös tulkittiin negatiiviseksi, jos aggressiivisimmalta näyttävän alueen (indeksileesio) PI-RADS-luokka oli 2 tai pienempi, eikä koepaloja silloin otettu. Kaikki PI-RADS-luokkien 4 ja 5 indeksi­leesiot biopsoitiin kohdennetusti. ­PI-RADS-luokan 3 löydösten biopsointi ratkaistiin eturauhasen PSA-tiheyden, syöpäepäilyn vahvuuden ja potilaan kanssa käydyn keskustelun perusteella. Seuranta jatkui lokakuuhun 2018 saakka.

Magneettikuvauslöydös oli negatiivinen 54 prosentilla. Kolmen vuoden seurannan jälkeen 99,6 prosentille heistä ei ollut kehittynyt kliinisesti merkittävää eturauhas­syöpää ja kuuden vuoden jälkeen 94,1 prosentille. Ainoa asian suhteen merki­tyksellinen parametri oli potilaan ikä.

PI-RADS 3 -luokan leesioista biopsoitiin heti kuvauksen jälkeen 120, ja niistä 19:ssä todettiin hoitoa vaativa karsinooma. Seurannassa saman kohtalon koki vielä kuusi potilasta. PI-RADS-luokkien 4 ja 5 potilaista ­merkittävä karsinooma todettiin 43 prosentilla ja 75 prosentilla.

Tulosten perusteella eturauhasen magneettikuvauksen avulla voidaan päästä eroon tarpeettomien biopsioiden komplikaatioista ja kustannuksista tarvitsematta pelätä alidiagnostiikkaa. Seuranta-aika oli kuitenkin lyhyt, eivätkä kaikki tutkitut olleet mukana. Yleisesti noudatettavaksi malliksi tästä tutkimuksesta ei ole. Jos PSA:n käyttäytymisen, tuseerauslöydöksen tai muun syyn perusteella on vahva epäily syövästä, ei edelleenkään kannata epäröidä systemaattista koepalojen ottoa, vaikka magneettikuvauslöydös oli negatiivinen.

Lähde: Venderink W, van Luijtelaar A, van der Leest M ym. Multiparametric magnetic resonance imaging and follow-up to avoid prostate biopsy in 4259 men. BJU International, verkossa ensin 25.7.2019. doi:10.1111/bju.14853

Kirjoittaja
Ossi Lindell

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 44/2019.