Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli vuonna 2016 neljännes vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vähentynyt selvästi 2000-luvun alkuvuosista. Erityisesti tämä koskee työttömiä ja työntekijäammatteja, kirjoittavat Mikko Laaksonen ja Heidi Nyman Eläketurvakeskuksesta Lääkärilehdessä (33/2019).

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä sataa henkilövuotta kohti pieneni vuosien 2007 ja 2016 välillä neljänneksellä. Vuonna 2016 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli 6 600 vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Ero johtui täytenä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisestä, sillä osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen hieman yleistyi. Kokonaisvähenemästä 40 prosenttia johtui työttömien vähäisemmästä siirtymisestä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Puolet vähenemästä johtuu mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisestä. Myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja muiden somaattisen sairauksien vuoksi eläkkeitä alkoi selvästi aiempaa vähemmän.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vähentynyt voimakkaasti sellaisissa väestöryhmissä, joissa se oli yleistä tarkastelujakson alkaessa. Jatkossa muutos tuskin on yhtä voimakas.

Lähde: Laaksonen M, Nyman H. Työttömien ja ikääntyneiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on vähentynyt selvästi. Suom Lääkäril 2019;74:1745–8.

Kirjoittaja
Marianne Jansson
toimittaja

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 16.8.2019.